Alkoholindustrin

Så utnyttjas kvinnor av alkoholindustrin  

Mommy Juice, Wine O´clock, och Pink Glitter är exempel på hur alkoholindustrin underminerar feminismen. Det säger Kristina Sperkova, Movendi.

Alkoholindustrin påstår sig stärka kvinnor – bland annat genom kampanjer om samtycke och ansvarsfullt körande. Den internationella nykterhetsorganisationen Movendis president, samt ledamoten i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, Kristina Sperkova ger dock inte mycket för dessa och liknande utspel.

– Alkoholindustrin låtsas bry sig om feministiska ideal samtidigt som de marknadsför sig till kvinnor som är en grupp som är mer utsatt för alkoholens verkningar, säger hon och fortsätter: 

– De har aldrig brytt sig om kvinnors rättigheter, eller mänskliga rättigheter heller för den delen, om det inte har gynnat deras lönsamhet eller varumärke. 

Enligt Kristina Sperkova har alkoholindustrin en lång historia av att underminera kvinnors rättigheter. Som exempel nämner hon rätten till abort, åtgärder mot våld, säkrare offentliga rum, och skatter som skulle främja kvinnors hälsa.

– Trots att de stöttar lagstiftare som hindrar positiv förändring för kvinnor säger de sig stå för kvinnors rättigheter. Det är ironiskt att man försöker koppla samman sig själv med den internationella kvinnodagen och att alkoholindustrin genom sin marknadsföring påstår sig förespråka att stärka kvinnor.

Kristina Sperkova menar att alkoholindustrin enbart använder sig av jämställdhetsargument när de marknadsför sig mot kvinnor – men att de aldrig har förespråkat en värdering som inte redan är trendig eller accepterad av den breda massan. 

– Alkoholindustrin använder sig av uttryck som Girl Power. Men de använder sig inte av termer som feminism, utan säger sig vilja ifrågasätta könsstereotyper genom budskap som att ”kvinnor också kan dricka öl”. 

På det sättet skapas en bild av att en självständig och fri kvinna dricker alkohol. Alkohol framställs som en väg för kvinnor att undkomma den traditionella mammarollen. Detta genom att spela på systerskap och visa att kvinnor kan vara fria från heterosexuella relationer genom att umgås och använda alkohol tillsammans med andra kvinnor.

– Men alkohol ökar risken för en rad sjukdomar, så när det kommer till kvinnlig frigörelse måste vi prata om en kollektiv dimension. Alkoholindustrin utnyttjar kvinnors kroppar för att sälja mer alkohol, säger Kristina Sperkova. 

Hon anser att alkoholindustrin inte bara förnekar kvinnors historia, utan också skriver om den.

– Man använder sig av Pink Washing genom att uppmana kvinnor att konsumera alkohol och bidra till cancerforskning – samtidigt som vi vet att alkoholkonsumtion är en av de största riskfaktorerna för till exempel bröstcancer. 

Hon är väl bekant med reklam som marknadsför begrepp som Mommy Juice, Wine Hour och Pink Glitter.

– Reklam som säger sig vilja frigöra kvinnor riskerar i stället att dra dem in i ett beroende. Uttryck som dessa utnyttjar feministiska begrepp och framställer det som att alkoholkonsumtion är ett sätt att ta hand om sig själv. 

Mer från Accent