Kampanj

Kampanjstart: Så ska IOGT-NTO synas under året

I samband med Folknykterhetens vecka drar IOGT -NTO:s stora kampanj igång. Under det kommande året ska organisationen bli ännu mer välkänd för svenska folket.

Under det kommande året, fram till Folknykterhetens dag nästa år, kommer IOGT-NTO att synas extra mycket. Den 9 maj är det avstamp för den stora utåtriktade kampanj som IOGT-NTO:s kongress beslutade om för några år sedan och som man satt undan pengar till under varje verksamhetsår sedan dess.

– Det här är en kampanj för att fler ska känna till IOGT-NTO, säger Sofia Karlsson, kommunikationschef på förbundet. Det handlar inte om värvning eller sakfrågor i första hand, vi vill att folk ska känna till vad vi står för bättre än vad man gör idag.

I de mätningar som gjorts kan man se att allmänhetens kännedom om IOGT-NTO är hög, och att de allra flesta förknippar organisationen med nykterhet. Men utöver det är det inte så många som har koll på vad organisationen egentligen gör.

– Hela kampanjen kommer att ha en tydlig koppling till vår vision, säger Sofia Karlsson. Två begrepp som vi jobbar med är ”frihet” och ”fyll livet”, de är nästan direkt hämtade från visionens formulering om ”ett fritt och rikt liv”.

Konkret kommer kampanjen att vara centrerad kring seriestrippar som bland annat kommer att publiceras i Aftonbladet och på kampanjsajten. En ny seriestripp ska publiceras varje vecka och tanken är att man under året ska kunna följa karaktärerna ”Vinballen” och ”Ökenråttan”. Båda karaktärerna är i samma ålder som den målgrupp man främst vill nå: 30-45-åringar.

– Tanken är att serien ska vara rolig och lite provocerande, säger Samuel Somo, projektledare för kampanjen. Under året kommer också andra karaktärer att finnas med i serien, sådana som alla kommer att kunna känna igen sig i. Och så kommer det att finnas ett test på kampanjsajten där man kan se vilken av karaktärerna man är själv.

För att få maximal spridning hoppas man att seriestripparna kommer att delas mycket på sociala medier som Twitter och Facebook.

– Även om vi har en deal med Aftonbladet och kommer att finnas med på deras seriesida och hemsida så blir navet i kampanjen digitalt med kampanjsajten och Facebook, säger Sofia Karlsson.

Förutom seriestripparna som publiceras under året kommer man också att ha ett antal ”kampanjtoppar” då man vill nå ut ännu mer.

– Det blir till exempel under kongressen, Almedalsveckan och under höstens värvningssatsning, säger Samuel Somo. Vi kommer bland annat att ha billboardaffischering under en vecka.

– Vi gör en stor kampanj och satsar stora resurser på det här, säger Sofia Karlsson. Samtidigt vet vi att det är ett stort brus man måste ta sig igenom och vi har inte tillräckliga resurser för att göra en massa tv-reklam. Istället vill vi använda humor.

Den främsta målgruppen för kampanjen är 30–45-åringar. Man vill dels nå barnfamiljer – där alkoholkonsumtionen ofta sker i hemmet, inte sällan i form av bag-inbox- viner. Och man vill dels nå dem som ännu inte skaffat barn och som har en stor del av sitt umgänge i krogmiljö.

– Vi vill få folk att tänka till, säger Samuel Somo. Men det blir inga pekpinnar, snarare tankeställare på ettt humoristiskt sätt.

Under kampanjens första fas vill man just skapa reflektion och eftertanke hos målgruppen. Senare tänker man komma in på alternativ till att dricka och på mer politiska frågor. Under fas två kommer man också att släppa en app till smarta telefoner där man kan få tips och inspiration till aktiviteter utan alkohol och där man ska kunna utmana sina vänner till just sådana aktiviteter.

– Vi vill att folk ska förknippa IOGT-NTO med punktnykterhet, säger Sofia Karlsson. Och att få folk att tycka lite mer som vi och kanske hittar sätt att stödja oss. Vi vill också visa att man kan välja nykterhet i perioder, många dricker av ren slentrian.

Och även om kampanjen inte handlar om att värva medlemmar i första hand så tror Sofia Karlsson och Samuel Somo att det kan bli en bieffekt.

– Det blir enklare att ställa frågan när folk känner igen oss och kanske har provat att vara nyktra lite mer, säger Samuel.

Under förberedelserna har många undrat vad tanken är att föreningar och distrikt ska göra under kampanjen. Sofia Karlssons svar är ”mer av det man ändå gör”.

– Fortsätt att göra det ni är bra på. Och visa gärna upp att IOGT-NTO på orten är ett bra ställe att hänga på. Vi tror att kampanjen kommer att göra det lättare även för lokalföreningarna att nå ut och vi ser gärna att man öppnar upp organisationen ännu mer under det här året. Vill man ha hjälp med annonser och sådant är det bara att ringa oss.

Se också: Möt Ökenråttan och Vinballen 

Mer från Accent