Cannabis

Trots cannabisklinikerna – förskrivningen planar ut

Antalet beviljade licenser för cannabisbaserade läkemedel minskade något under 2020. Detta trots att Sverige nu har vårdgivare som inriktar sig på att förskriva cannabis till sina patienter.

Den första licensen för att använda ett i Sverige icke godkänt cannabisläkemedel beviljades 2016. Året därpå, 2017, beviljades 15 sådana licenser, 2018 beviljades 47 stycken och 2019 var siffran 97. Men 2020 beviljades något färre, 91, licenser enligt siffror från Läkemedelsverket. Samtidigt verkar antalet licensansökningar fortsatt öka.

Licenserna löper över högst ett år, men första gången någon beviljas en licens är det vanligt att tiden blir kortare än så. Att med säkerhet säga hur många patienter som förskrivs cannabisbaserade läkemedel är därför svårt att säga, och Läkemedelsverket har inga egna siffror på detta. Det kan alltså förekomma att en och samma patient haft flera licenser under samma år. Det enda man kan säkert kan säga är att det inte rör sig om fler patienter än antalet licenser.

Minskningen i antalet godkända licenser kan ha att göra med att det cannabisbaserade läkemedlet epidyolex under 2020 blev godkänt som läkemedel i Sverige och därför inte kräver licens längre. Dock har bara 38 licenser på epidyolex godkänts i Sverige sedan 2016, vilket tyder på att läkemedlet inte står för några stora mängder. Socialstyrelsens databas visar att 13 patienter fick epidyolex år 2019, siffror för 2020 är ännu inte tillgängliga.

Det vanligaste cannabisbaserade läkemedlet att få på licens är bediol, som tillverkas av torkad cannabisblomma. Sedan 2016 har 171 licenser utfärdats för detta läkemedel. Ytterligare 23 licenser har godkänts för andra läkemedel baserade på torkad cannabisblomma. 50 licenser har beviljats för olika typer av CBD-preparat, och 13 för orala lösningar som även innehåller THC.

Att de beviljade licenserna för cannabisbaserade läkemedel inte ökat under det senaste året är intressant då Sverige nu har åtminstone två mottagningar som inriktat sig på att skriva ut cannabisläkemedel på licens till sina patienter. Att Aureum Life öppnade sin cannabisklinik i Stockholm i somras syns alltså inte i statistiken över beviljade licenser.

Sedan tidigare finns en smärtklinik i Malmö som riktat in sig på att behandla med cannabis. Denna klinik fick under hösten licenser beviljade för att börja behandla med cannabisolja innehållande THC.

Även förskrivningen av sativex ser ut att ha planat ut de senaste åren. Mellan 2012 och 2015 hade ungefär 100 svenskar recept på sativex. Men 2016 börjar kurvan peka uppåt, till 168. Siffran fördubblas sedan till 337 år 2017, men därefter går ökningen långsammare. 2018 fick 395 svenskar sativex på recept, 2019 var det 426 svenskar som fick sativex på recept.

Mer från Accent