Opioidkris i USA

Så manipulerade opioidföretaget amerikanska läkarkåren

Interna dokument avslöjar hur opioidjätten påverkade diskussionen om opioidernas risker.

Processen att ställa läkemedelsföretag till svars för den amerikanska opiodkrisen pågår fortfarande. Opioidjätten Mallinckrodt tvingades i samband med en rättslig process publicera över en miljon interna dokument. Nu har forskare analyserat handlingarna och kan visa hur företaget systematiskt jobbade för att påverka vetenskapliga bedömningar och medicinska uppfattningar av sina egna produkter. Det skriver British Medical Journal.

Redan 2022 kunde Washington Post berätta att företaget hade kontakt hundratals läkare som arbetade för att hålla uppe förskrivningarna av Mallinckrodts opioidläkemedel. Men de utlämnade handlingarna visar att företaget haft flera olika strategier för att hålla försäljningen av beroendeframkallande mediciner uppe; bland annat att utforma utbildningar som påverkade samtalet kring opioider, att få in artiklar i vetenskapliga tidskrifter och att rekrytera läkare som en slags influerare.

När opioidkrisen i USA blev uppenbar efter millenieskiftet upplevde Mallinckrodt att många förskrivande läkare blev tveksamma till att skriva ut starka och beroendeframkallande opioider. Genom att påverka språket kring problemet lyckades företaget få in en idé i diskussionen om att det fanns en ogrundad “opioidfobi” och underminerade bevisen på att deras produkter ledde till beroende genom att prata om “pseudoberoende”. De lyckades utforma de här budskapen på ett sätt så att de uppfattades som opartiska och välgrundade av många läkare.

I företagets interna dokument kan man se hur man gentemot myndigheter bedyrar att man står för säker användning av opioider medan mail till försäljare ute i landet eggar på dem att sälja allt mer av de beroendeframkallande medicinerna.

Mallinckrodt omsatte flera miljarder dollar mellan 2006 och 2012 och utgjorde nästa 40 procent av den amerikanska opioidmarknaden. Deras blåa oxykodontabletter efterliknas fortfarande av narkotikaförsäljare som marknadsför fentanyltabletter. Men rättsprocesserna mot företaget har hamnat i skuggan av processerna mot läkemedelsjätten Purdue pharma. Mallinckrodt förlikade sig med amerikanska myndigheter för 1,7 miljarder dollar efter att ha anklagats för att ha använt sig av vilseledande marknadsföring av sina opioidläkemedel och fortsätter att än idag sälja opioidläkemedel.

Mer från Accent