Beroende på recept

Läkemedel bakom ökad narkotikadöd

Receptförskrivna läkemedel ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet narkotikadödsfall. Det visar en ny svensk studie.

Mellan 2006 och 2014 dubblerades antalet narkotikarelaterade dödsfall, från 3,6 till 8,1 per 100 000 invånare i Sverige. Två tredjedelar av dödsfallen var opioidöverdoser. Nu visar en ny studie, publicerad i tidskriften Drug and Alcohol Dependence, att det främst är läkemedel som ligger bakom ökningen, även om de inte alltid är utskrivna till den som dött. Läckage från substitutionsbehandling, stölder eller att någon anhörig övertalats att skaffa et recept, förekommer, liksom insmugglade preparat som också kan vara illegalt tillverkade.

– Tillgängligheten till starka opioder har ökat i Sverige. Det är förklaringen till ökningen av de narkotikarelaterade dödsfallen, säger Anna Fugelstad, forskare vid Karolinska institutet och huvudförfattare till den nya studien.

Av de 2 834 individer som enligt Toxreg, ett register baserat på rättsmedicinska undersökningar, dött av överdos mellan 2006 och 2014 hade 68 procent vid något tillfälle behandlats för beroende. Nästan lika stor andel, 61 procent, hade vid åtminstone något tillfälle fått ett recept på opioidläkemedel.

De döda personerna delades in i tre grupper: de som först fått ett recept mot smärta, de som först fått behandling för beroende, samt de som varken fått opioider förskrivna eller behandlats för beroende. Störst var gruppen med personer som först registrerats i beroendevården.

I smärtgruppen ingick, kanske inte oväntat, en större andel kvinnor än i de andra grupperna. De hade också oftare Oxycodone och Tramadol i kroppen när döden inträffade. I beroendegruppen fanns istället störst andel bensodiazepiner.

Anmärkningsvärt är att hälften av individerna i beroendegruppen och en tredjedel i smärtgruppen vårdats för alkoholproblem.

Vilken betydelse har alkohol i sammanhanget?

– Det kan jag inte svara på, men det är en jämförelsevis hög andel som vårdats för alkohol så det spelar säkert en roll. Vi har sökt, men inte fått, pengar för att ta reda på det, säger hon.

Anna Fugelstad. Foto: Anna Fredriksson

Metadon var den vanligast förekommande huvuddrogen vid dödsfallen, men många hade flera droger i kroppen.

– Ett välskött metadonprogram är utmärkt och räddar liv. Sämre skötta program kan bidra till dödsfall genom läckage.

Hon är oroad över utvecklingen i Sverige.

– Fram till 2005 fanns ett centralt register över inskrivna patienter på substitutionsbehandling. Nu har vi inte ens ett register över mottagningarna, som  ofta köper in läkemedlet och delar ut direkt till patienterna. Då behövs inga individuella recept vilket gör Sverige till ett av få länder som saknar statistik på området, säger hon.

I USA har en överdosepidemi pågått sedan 1990-talet. Då epidemin startade var den främst relaterad till förskrivna läkemedel. Tjugo år senare var heroin den vanligaste drogen och efter 2013 är fentanyl det preparat som orsakar flest dödsfall.

– En väldigt generös förskrivning av opioider gjorde folk beroende. Först när antalet dödsfall av överdoser blev fler än de som dog i trafiken uppmärksammades problemet. Då försökte de begränsa förskrivningen, vilket gjorde att många som redan blivit beroende gick över till heroin, säger hon.

Hon anser att läkemedelsbolagen har en stor skuld i utvecklingen.

– I USA sänder de reklam i tv på bästa sändningstid för olika läkemedel. De utmålar det som en mänsklig rättighet att vara smärtfri. Problemet är bara att opioider inte är någon långsiktig lösning, säger hon.

I Sverige har det inte gått så långt, men förskrivningen av såväl smärtlindrande opioider som substitutionspreparat, läkemedel som används för att hjälpa personer ur ett heroinberoende, ökar. Bland de smärtstillande preparaten är det främst de starkare som morfin, fentanyl och oxycodone som ökar, medan svagare preparat som tramadol minskar.

Har vi fått mer ont?

– Nej, men det är ett enkelt och billigt sätt för sjukvården att lösa problemen. Alternativen som består av psykologisk behandling och sjukgymnastik är mycket mer omfattande och dyrare för sjukvården. Jag tror det är där problemet ligger, säger Anna Fugelstad.

Så lösningen för att få bukt med dödsfallen är inte legalisering som en del hävdar?

– Nej, det är inte en framkomlig väg av flera skäl. Dessutom förutsätter jag att de som vill legalisera menar cannabis, som är en otrevlig drog i sig men som inte har någon relevans för problemen med förskrivna läkemedel. Ge istället folk ordentlig behandling!

Mer om de narkotikarelaterade dödsfallen och vad som kan göras för att minska dem finns att läsa i Narkotikapolitiskt centrums nya rapport: Sveriges höga narkotikadödlighet. Vad beror den på och vad kan göras?

Rapporten är skriven av författaren Pelle Olsson. Han har intervjuat en rad experter som samtliga är överens om att överförskrivning av läkemedel är en viktig bakgrundsfaktor som samhället bör komma till rätta med.

Mer från Accent