Nyktra mötesplatser

Våra gårdar biografägare

Våra gårdar har tagit över Thor Modéen-teatern i Kungsör. VD Simon Svensson berättar varför.

Hallå Simon Svensson, VD för Våra gårdar! Varför valde ni att bli biografägare?
– Vi fick frågan av biografens tidigare ägare om vi ville överta verksamheten då de som affärsmän egentligen inte hade ett biografintresse utan ville lägga sin tid på annat. Vi har skött programsättningen åt biografen i drygt tio år, så den har funnits i vår visningskedja som en privat aktör.  

– Vi ser detta som ett utvecklingsarbete i ett antal år framöver, något som ger erfarenheter som stärker våra biografkonsulenters rådgivning mot övriga biografer i kedjan. Biografen har även stöd av Kungsörs kommun, som är en kommun på tillväxt och som ser Våra gårdar som en mycket intressant ägare av biografen.

– Den erfarenhet som vi får av att ha en god relation mellan en biografägare och en kommun är något som vi ser stor nytta av att kunna sprida till andra biografer i landet.

Vad har skett hittills?
– Vi har lagt tid på att administrativt sätta oss in i driften av biografen. Vi har haft träffar med de två timanställda som sköter det operativa i biografen, samt haft ett antal möten med kommunen för att lära känna dem.

Vad är planerna för hösten?
– Biografen har tappat i besökare de senaste åren, även före pandemin, men det tror vi oss kunna vända. Vi kommer att arbeta för att öka antalet biobesökare, bland annat genom att ändra visningsdagar och köra mera repriser.

– Vi skapar också en utvecklingsplan för biografen, där vi fokuserar på hur verksamheten kan gå hand i hand med kommunens kultur- och fritidspolitiska målsättningar. Biografsalongen är även en fullgod teatersalong med tillhörande teknik och är även lämplig för scenframträdanden och föreläsningar eftersom filmduken kan flyttas. Möjligheterna är stora.

Kommer ni att bli ägare fler biografer i framtiden?
– Vi har idag ingen ambition att äga fler biografer, så troligen inte, men man vet aldrig.

Mer från Accent