Kongress 2021

Ordenshuset på Skansen förbundets ansvar

Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag att lyfta frågan om nytt namn för IOGT-NTO, och även att teckna nytt avtal med Skansen.

Under torsdagskvällen röstade IOGT-NTO:s kongressombud om de motioner som kommit in till kongressen. 

Motion nummer ett var en klassiker: namnfrågan. I drygt 50 år, sedan sammanslagningen av IOGT och NTO 1970, har IOGT-NTO levt med ett namn som redan från början sades vara ett provisorium. Motionen innehöll dock inget förslag på nytt namn, utan yrkade på att förbundsstyrelsen skulle få i uppdrag att lyfta frågan och till nästa kongress återkomma med en plan för den fortsatta processen, vilket bifölls.

En annan av motionerna handlade om ordenshuset på Skansen. Sedan 1996 har Skansens besökare kunnat gå in i ett gammalt ordenshus, som flyttats dit från Tierps kommun. Många medlemmar var engagerade i flytten och förbundet har sedan dess bekostat utbildning och lön till guider som visat huset och berättat om IOGT-NTO. 

Tidigare i år sade förbundet upp avtalet med Skansen vilket fick ett antal föreningar och enskilda medlemmar att motionera till kongressen om att avtalet skulle förnyas.

Motionärerna fick starkt stöd för sitt förslag och Bo Högstedt, en av motionärerna som dessutom är museipedagog, är glad över beslutet.

– Jättekul naturligtvis för oss som tror på att kulturfrågorna lever i IOGT-NTO. Vi har varit fanbärare för kulturen länge och det här visar att även de som bor i andra delar av landet ser värdet av att ha ett hus på Skansen, säger han.

Han är övertygad om att lokalföreningar, distriktet och förbundet tillsammans kan hitta bra former för ekonomin och verksamheten.

– Det är ju inte så att förbundsstyrelsen inte vill att det ska vara verksamhet på Skansen. Skillnaden är att vi anser att förbundet måste vara den som tecknar avtalet och vara garant. Men vi är övertygade om att vi ska kunna samsas om både finansiering och annat.

När Accent ringer upp honom har han redan hunnit meddela de andra undertecknarna av motionerna, däribland två tidigare förbundsordförande.

– De är ju jätteglada. Det blir antagligen ingen verksamhet i huset på Skansen i år, men nästa sommar. Det nya avtalet kommer att gälla från 1 januari, och den här sommaren skulle det kanske ändå inte vara aktuellt av andra skäl, säger han och syftar på pandemin.

Mindre glad är Max Ås, vars motion inte bifölls. Han hade föreslagit att en del av IOGT-NTO:s ekonomiska resurser ska överlåtas till barn- och ungdomsorganisationerna i rörelsen. Han såg det som en investering för framtiden och är besviken över att så få (13 stycken) biföll hans motion.

– Jag tycker det är tråkigt att inte intresset var större.

Hade du förväntat dig att få igenom den?

– Jag lade ju motionen med förhoppning om att den skulle kunna gå igenom, men jag har följt diskussionen och sett vartåt det lutade. Men det är bara att ta nya tag och komma igen till nästa kongress, säger Max Ås.

Och så har det ovanliga hänt att resultatet av omröstningen av en motion har slutat oavgjort med 40 röster för och 40 emot. Motionärerna föreslår att IOGT-NTO, i samarbete med styrelsen för det numera nedlagda behandlingshemmet Dagöholm, tar initiativ till en forskningsstudie av de långsiktiga effekterna av behandling på Dagöholms behandlingshem. 

Enligt stadgarna ska lotten då avgöra. Lottningen kommer att genomföras på Zoom idag klockan 14.

Mer från Accent