Kongress 2021

Motionär: Mindre till IOGT-NTO – mer till övriga förbund

Max Ås tycker att IOGT-NTO ska dela med sig så att UNF, Junis och NSF får mer pengar. Läs alla 30 motioner till IOGT-NTO:s kongress.

En av de sist inkomna av årets 30 motioner har lämnats av Max Ås. Han föreslår att fördelningen av Miljonlotteriets vinst fördelas om, så att IOGT-NTO:s andel minskas till förmån för Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF. 

– Jag tycker man ska investera i framtiden. De flesta har sitt engagemang från ungdomsåren och då tycker jag det är där man ska lägga resurserna, säger han. 

Hur tycker du att organisationerna ska använda de extra pengarna?

– I grund och botten är det upp till dem vad de ska göra med pengarna, men förslagsvis anställa mer personal lokalt så att de kan nå ut till fler. Om IOGT-NTO väljer att avstå från en del av pengarna skulle det kunna finnas krav kopplade till hur resurserna ska användas.

Har du någon tanke om vad IOGT-NTO ska göra minska på om de får mindre pengar?

– Nej, det får kongressen prioritera. Men vuxna borde i högre grad än unga kunna betala sina egna aktiviteter.

Förra året kom 74 medlemmar över från UNF till IOGT-NTO. Hur ska de bli fler?

– Ju färre medlemmar Junis och UNF har desto färre kommer till IOGT-NTO. Det måste bli ett större inflöde från UNF. Övergången är inte alltid självklar. Det kan finnas olika bilder av vad organisationen ska hålla på med och vad som är syftet.

”För mig är inte en stark gemenskap som är det viktiga, utan det ideologiska ställningstagandet.”

Max Ås

Vad fick dig att välja att gå över till IOGT-NTO?

– Det behövs en stark motpol till alkoholnormen, en stark påverkansorganisation. För mig är inte en stark gemenskap det viktiga, utan det ideologiska ställningstagandet.

Men många tycker väl att en nykter gemenskap är viktig?

– Ja, och jag tänker inte ta det ifrån någon, men när man kommer från UNF där man umgås med andra unga och arrangerar aktiviteter som man trivs med så är det inte så självklart att glida in en befintlig IOGT-NTO-förening och känna att ”här vill jag vara”. Det går inte att tvinga in någon i andras gemenskap. Då är det bättre att starta något nytt. Föreningen Vildvuxen i Stockholm är ett sådant exempel.

Många föreningar har ju hus som de har byggt och värnar om. Det kan vara tufft när medlemsantalet minskar och medelåldern stiger bland medlemmarna.

Kan du förstå att de hoppas att det ska komma yngre krafter och ta över?

– Jag förstår verkligen att det finns byggnader som det finns en känslomässig anknytning till, och det är väl jättehärligt och jättekul om unga kan ta över. När jag var engagerad i UNF i Skövde fick vi möjlighet att bygga våra egna lokaler i en IOGT-NTO-förenings hus. Det betydde jättemycket. Det vore tråkigt om det skulle säljas, men samtidigt är det en naturlig del av en livscykel. Och minnena finns ju kvar. 

”Jag hade gärna stått i talarstolen och argumenterat för min motion och träffat alla härliga rörelsemedlemmar.”

Max Ås

Tror du att du kommer att få gehör för motionen?

– Jag vet att det finns folk som håller med om den grundläggande analysen. I bästa fall får man en förändring och en diskussion om fördelningen.

Årets kongress är din första som IOGT-NTO-medlem. Vad tycker du om att den blir digital?

– Klokt och hälsosamt att besluta att genomföra den digitalt. Sedan är det tråkigt. Jag tycker det är kul att agitera och hade gärna stått i talarstolen och argumenterat för min motion och träffat alla härliga rörelsemedlemmar.

Max Ås förslag till fördelning av Miljonlotteriets vinst:

  • IOGT-NTO 40 procent (fick 53,5 procent 2017).
  • Junis 22 procent (fick 17,5 procent 2017).
  • UNF 19 procent (fick 14,5 procent 2017).
  • NSF 19 procent (fick 14,5 procent 2017).

Mer från Accent