Kongress 2021

Han leder IOGT-NTO:s nya förbundsstyrelse

"Jag ska göra allt för att IOGT-NTO ska bli en organisation där fler engagerar sig för en nykter värld". Det lovar Lucas Nilsson, som idag valdes till IOGT-NTO:s ordförande. Accent presenterar hela den nya förbundsstyrelsen.

Kongressen har talat. IOGT-NTO:s nya förbundsstyrelse leds av Lucas Nilsson med Monika Holmberg som vice ordförande Lucas Nilsson ersätter Johnny Mostacero efter sex år på ordförandeposten.

– Det har varit en ynnest att få ha just dig som vice. Stort tack för två fina år, sa Johnny Mostacero till Lucas Nilsson i ett tal på Zoom på söndagskvällen.

Kongressen avslutades med tal av den nyvalda ordföranden.

– Jag är otroligt tacksam för att ha fått ert förtroende att leda IOGT-NTO de närmaste två åren. Jag lovar att jag ska göra allt för att IOGT-NTO ska bli en organisation där fler engagerar sig för en nykter värld. Det är ett stort uppdrag och jag är väldigt ödmjukt, sa Lucas Nilsson.

Den digitala kongressen gav han gott betyg.

– Det gick över alla förväntningar. Det visar att IOGT-NTO kan anpassa sig och förändra sig.

Han gjorde också en tillbakablick till nykterhetsrörelsens grundande.

– Nykterhetsrörelsen var en plats att organisera sig och kräva sin rätt. Vi gav röst till de som ingen röst hade och de som ingen lyssnade på, de som vi satte i rörelse. Vi ska inte förblinda oss av historien, utan vi måste ständigt vara på tårna och i rörelse.

– Vi måste ifrågasätta våra sanningar och förändra vårt sätt att arbeta för att fortsätta vara relevanta, men vår roll är fortfarande att påverka och sätta folk i rörelse. Grundproblemet är fortfarande kvar; de som syns och hörs mest får bära den största bördan av alkoholen.

Han ser det som att nykterhetsrörelsen befinner sig i en unik position idag med krympande alkoholkonsumtion, främst bland unga.

– Aldrig förr har alkoholindustrin känt sig så hotad av vad som händer. Vi står på randen till vad som kan bli en nykterhetsrevolution. Bordet är dukat. Men trots alla förutsättningar så krävs det också att någon kavlar upp ärmarna för att få något gjort. Vill vi lyckas så behöver vi göra jobbet.

Under talet återkom Lucas Nilsson flera gånger till frasen att vad IOGT-NTO behöver nu är att sätta folk i rörelse.

– För vissa människor utgör vi skillnaden mellan frihet och ofrihet. Vi är viktiga, otroligt viktiga.

Här är den nya förbundsstyrelsen som kommer att driva IOGT-NTO på förbundsnivå de två kommande åren.

Ordförande
Lucas Nilsson (tidigare vice ordförande). Född: 1990. Bor: Malmö. Lokalförening: IOGT-NTO 1589 Lund.

Vice ordförande
Monika Holmberg (tidigare ledamot). Född: 1973. Bor: Linköping. Lokalförening: IOGT-NTO 5602 Linköping.

Lina Boberg. Foto: Privat

Kassör
Lina Boberg (tidigare kassör). Född: 1987. Bor: Uppsala. Lokalförening: IOGT-NTO 2010 Trots allt!

Vanja Lindstedt. Foto: Ulrica Ambjörn

Ledamot
Vanja Lindstedt (tidigare ledamot). Född: 1952. Bor: Örnsköldsvik. Lokalförening: IOGT-NTO 174 Örnsköld.

Ledamot
Tobias Wallin (tidigare ledamot). Född: 1972. Bor: Uppsala. Lokalförening: IOGT-NTO 4649 Funbo Framtid.

Jan-Ove Ragnarsson. Foto: Pierre Andersson

Ledamot
Jan-Ove Ragnarsson (nyval). Född: 1958. Bor: Enköping. Lokalförening: IOGT-NTO 5602 Linköping.

Ledamot
Anna Frej (nyval). Född: 1973. Bor: Vännäs. Lokalförening: IOGT-NTO 6416 Umeå.

Kristina Sperkova, ordförande för Movendi International. Foto: Nathalie C. Andersson

Ledamot
Kristina Sperkova (nyval). Född: 1981. Bor: Gustavsberg. Lokalförening: IOGT-NTO 270 Vildvuxen.

Kongressen valde också in Mats Lundström, Eva Blomqvist, Lena Borgs och Markus Strömbom i valberedningen för de kommande två kongressperioderna. Sedan kongressen 2019 ingår också Tobias Tengström, Carl-Åke Andersson och Cariina Sundström i valberedningen och har vardera en kongressperiod kvar på sitt uppdrag.

Mer från Accent