Kongress 2021

IOGT-NTO säger upp avtal om ordenshus på Skansen

IOGT-NTO vill inte längre finansiera verksamheten i ordenshuset Brofästet på Skansen. ”Historielöst” anser medlemmar som vädjar till kongressen om att riva upp beslutet.

Avtalet som IOGT-NTO har med Skansen innebär att förbundet åtar sig att bemanna ordenshuset under cirka tre månader under sommaren.

– Att vi sagt upp avtalet är inte så dramatiskt som det verkar. Vi tycker att huset ska användas mer och att det ska vara verksamhet och aktivitet i lokalen, men förbundet kan inte bedriva lokal verksamhet. Det gör distrikt och föreningar bättre, säger Christer Wik, HR-chef på IOGT-NTO och den som ytterst har ansvar för bemanningen av guider i ordenshuset.

Staffan Hübinette är ordförande i föreningen Brofästet, uppkallad efter logen som en gång huserade i ordenshuset. Han är mer oroad.

– Huset har inte bara ett musealt värde. Det är en plats att möta människor och få diskutera. Upphör avtalet kommer den möjligheten att försvinna, säger han.

Han håller med Christer Wik om att det är viktigt med verksamhet i huset och att distrikt och föreningar är de som ska driva den.

– Problemet är pengarna. Det kostar ungefär 200 000 kronor per år att hålla med guider i huset på den nivån vi har nu. De pengarna har inte vi så vi kommer inte att kunna skriva på något avtal. Det bästa vore om förbundet tecknade avtalet och garanterade finansieringen. Sedan kunde de uppdra åt distrikt och föreningar att driva verksamheten. 

Han förstår att förbundet måste spara pengar.

– Men vi kunde ju hjälpas åt att försöka hitta annan finansiering om bara förbundet stod som garant, säger han.

Bo Högstedt, en av museipedagogerna, tycker att beslutet är historielöst.

– Avtalet är unikt. IOGT-NTO får disponera huset fritt och det är inskrivet att ingen alkohol får förekomma i lokalen, inte heller när Skansen använder det. Det är en fantastisk möjlighet att sprida information om IOGT-NTO och vad rörelsen betytt genom åren.

Lokalföreningen 14 juni, där Bo Högstedt sitter i styrelsen, har skrivit en motion till IOGT-NTO:s kongress i sommar. Där föreslår föreningen att kongressen beslutar:

  • att fastställa att ordenshuset på Skansen och verksamheten där är en riksangelägenhet,
  • att uppdra åt förbundsstyrelsen att teckna ett nytt samarbetsavtal med Skansen giltigt fr o m 2022-01-01,
  • att uppdra åt förbundsstyrelsen att säkerställa verksamheten på Skansen genom avsättning av ekonomiska medel för museipedagogverksamhet samt,
  • att uppdra åt förbundsstyrelsen att initiera ett idéseminarium med involverade intressenter för att utforska hur verksamheten på Skansen kan utvecklas ytterligare för att förstärka allmänhetens perception av den moderna nykterhetsrörelsen och bidra till medlemstillväxt.

Motionen håller som bäst på att skickas runt för underskrift av många fler, bland annat de tidigare förbundsordförandena Sven-Olov Carlsson och Anna Carlstedt.

– För att citera min mormor Helga: ”För att kunna odla vingar, behöver en först ha rötter.” Det räcker med att minnas alla fantastiska arrangemang och utbyten med Skansen genom åren för att inse att ett nära samarbete är mycket givande, säger Anna Carlstedt.

Hon anser att ordenshuset har blivit en viktig kontaktyta.

– Inte minst till flera nya grupper av medlemmar som strömmat till IOGT-NTO. Formerna kan alltid diskuteras: Jag skrev främst under motionen för att vi tillsammans skall uppmärksamma ordenshuset, vår historia och alla möjligheter som ett utvecklat samarbete kan ge.

Mer från Accent