Rattfylleri

Rattfylleri saknas i dokument om trafiksäkerhet

Besvikna nykterhetsrörelser konstaterar att en global trafiksäkerhetskonferens knappt nämner rattfylleri.

I februari hölls en global ministerkonferens om trafiksäkerhet i Stockholm. Trots att onyktra förare står för 25 procent av alla dödsfall i trafiken i EU nämns rattfylleri knappt i de dokument som konferensen resulterat i. Det skriver Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, IOGT-NTO och Movendi International i ett gemensamt pressmeddelande.

Inför konferensen hade organisationerna i ett brev uppmanat konferensen att ta med nykterhet som en central fråga för trafiksäkerheten. De fick dock inget gehör för sin uppmaning.

– Detta är ett stort och dyrbart misstag, inte bara räknat i pengar utan framför allt i mänskligt lidande, hävdar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF, i pressmeddelandet. 

Här är brevet som sändes ut inför konferensen:

Ärade delegater.

Vi har läst rekommendationerna från den akademiska expertgruppen för perioden 2020-2030 till ministerkonferensen. Rekommendationerna gäller viktiga trafiksäkerhetsåtgärder runt världen.

Vi saknar emellertid både problembeskrivning och förslag på åtgärder för ett av de största globala trafiksäkerhetsproblemen, nämligen alkohol- och narkotikapåverkade förare på vägarna.

Bara i Europa skulle minst 5 000 dödsfall ha förhindrats under 2018 om alla förare hade varit nyktra. Det uppskattas att endast 1,5 – 2% av de kilometer som körs i EU sker med en olaglig blodalkohokoncentration, medan hela cirka 25% av alla trafikdödsfall i EU är alkoholrelaterade.

Forskning har identifierat beprövade åtgärder som kan hålla alkoholpåverkade förare borta från vägarna och spara tusentals liv varje år, inklusive sänkta promillegränser, nykterhetskontroller, alkolås för vissa kategorier av förare och tidigare rattfyllerister, tillsammans med utbildning och uppmärksamhetskampanjer.

Internationell forskning bekräftar också vikten av allmänna alkoholpolitiska åtgärder som höjd alkoholbeskattning, begränsad tillgänglighet och förbud mot alkoholreklam.

USA:s National Highway Traffic Safety Administrations senaste statistik om berusad körning säger att av de 36.560 personer som dog i trafikolyckor 2018 dödades 10 511 personer i rattfylleriolyckor. Förare som hade en blodalkoholhalt på 0,8% eller högre var ansvariga för dessa dödsfall. När det gäller singelolyckor med ett dödligt utfall involverar 65% av dem en berusad förare. Rattfylleri är orsaken till mer än 50% av det totala antalet dödliga motorvägsolyckor.

Globalt dör varje år 1,25 miljoner människor i trafikolyckor enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det är allmänt erkänt att rattfylleri är en viktig riskökande faktor och bidrar till många trafikdödsfall. Med stor säkerhet, är det verkliga antalet alkoholrelaterade trafikolyckor högre än det som framkommer i den officiella statistiken.

Vårt förslag är att konferensen inkluderar såväl den problembeskrivning som de lösningar när det gäller alkohol och droger i vägtrafik som nämns i detta brev i riktlinjerna för fortsatt internationellt samarbete om trafiksäkerhet fram till 2030.

Lars Olov Sjöström
Road Safety Manager, Ph.D. MHF Sweden
  

Irma Kilim
Director of Policy, IOGT-NTO Sweden

Maik Duennbier
Director of Strategy and Advocacy, Movendi International

Mer från Accent