Finland

Finland: Alkoholens skador större än tidigare beräknat

När man räknar in alkoholens indirekta skador stiger siffran över hur många levnadsår alkoholen berövar Finland varje år kraftigt.

Alkoholen orsakar stora skador i Finland, det visar en ny översikt. Enligt beräkningar handlar det om så mycket som 37 000 levnadsår som varje år går till spillo av alkoholrelaterade skäl.

5 procent av alla dödsfall och 8,8 procent av för tidigt förlorade levnadsår tillskrivs alkoholen i den nya översikten från Finnish Consulting Group och den drogpolitiska organisationen Ehyt.

Översikten har tittat på data om cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och självmord där alkohol spelat en roll. Man räknar dessutom med att alkohol orsakar indirekta dödsfall varje år motsvarande 12 500 levnadsår.

– Det bör utvärderas hur förtida alkoholdöd kan förhindras. Kostnadseffektiva åtgärder inkluderar begränsning av tillgången på alkohol, pris- och skattepolitik och marknadsföringsrestriktioner, säger Juha Mikkonen på Ehyt i ett pressmeddelande.

Den finska alkoholpolitiken befinner sig i ett känsligt skede där den sittande regeringen vill luckra upp det rådande monopolet och tillåta mer alkoholförsäljning i mataffärer.

– Regeringen bör inte främja en alkoholpolitik som ökar alkoholens kostnader och andra skadliga effekter på Finlands ekonomi och hälsa. Dessutom bör en realistisk bild av alkoholens kostnader för samhället som helhet finnas tillgänglig för politiskt beslutsfattande.

Förra veckan presenterade den svenska Folkhälsomyndigheten nya siffror där alkoholen svarar för 9 procent av alla för tidiga dödsfall bland personer mellan 18 och 65 år i Sverige.

Mer från Accent