Alkoglassen

Växande kritik mot alkoholglassen och Folkhälsomyndigheten

IOGT-NTO samlade in 3 000 namnteckningar på ett dygn i protest mot alkoholisglassen. Nu hörs kritiska röster från så vitt skilda håll som Länsstyrelsen, Bris, IQ, ICA och alkoholindustrin. Folkhälsoministern och Folkhälsomyndighetens generaldirektör är oense om var ansvaret ligger.

På ett drygt dygn har 3 000 personer undertecknat IOGT-NTO:s upprop för att få Folkhälsomyndigheten att agera för att få bort alkoholisglassen. Försäljningen av glassen i matvarubutiker är möjlig på grund av att Folkhälsomyndigheten valt att klassa glassen som ett alkoholhaltigt preparat, och inte som en alkoholdryck.

Trots en rad anmälningar anser sig därför inte Konsumentombudsmannen kunna agera mot reklamen för glassen, som med namn och smak efter kända alkoholdrinkar av många uppfattas som alkoholreklam. Reklamförbudet gäller nämligen bara alkoholdrycker. Med namninsamlingen hoppas IOGT-NTO kunna förmå Folkhälsomyndigheten att ompröva klassificeringen av glassen som alkoholhaltigt preparat.

– Den här frågan är inte ny. Vi har pratat om detta sedan glassen dök upp för ett år sedan. Fortfarande är det ingen som vet vem som ska göra vad. Alla skyller på alla. Gabriel Wikström måste sätta ned foten och se till att det händer något. Oavsett om det är att ändra lagen eller se till att Folkhälsomyndigheten agerar på något sätt, säger IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero.

Han tycker att glassen borde kunna betraktas som dryck.

– Alla som har barn eller barnbarn som gillar att äta Calippo-isglass, som säljs i samma förpackning, vet att det bara är i början den är fryst. Mot slutet smälter den och man får dricka upp det sista, säger han.

Inte bara IOGT-NTO är irriterade över att inget händer. Länsstyrelsen i Västra Götaland har i ett skarpt formulerat brev uttryckt sin frustration över Folkhälsomyndighetens agerande i frågan. Brevet innehåller en tvådelad frågeställning:

”Dels huruvida Folkhälsomyndigheten fortfarande står fast vid att produkten ska bedömas som ett alkoholhaltigt preparat och inte som en alkoholdryck? Dels huruvida, förutsatt att bedömningen blir den samma, Folkhälsomyndigheten bedömer risken att preparatet kan komma att missbrukas och i sådana fall kommer att påbörja ett tillsynsärende avseende preparatet?”

Av förfrågan framgår att Länsstyrelsen anser att det kan finnas anledning att bedöma produkten som en alkoholdryck:

”Till hela sin utformning har produkten alla karaktäriserande drag av en alkoholdryck. … Det finns egentligen inget med produkten som talar för att det är en glass (och därmed ett alkoholhaltigt preparat) förutom det faktum att producenten uppmanar kunder att frysa in den och möjligtvis att den säljs i en något okonventionell förpackning.”

Länsstyrelsen skriver vidare:

”Det framstår som orimligt att det räcker att sälja en produkt i fryst form för att den ska anses vara ett alkoholhaltigt preparat, när produkten i alla andra hänseenden måste anses vara en alkoholdryck.”

Länsstyrelsen i Västra Götaland uppger i brevet att de varit i kontakt med ett flertal andra länsstyrelser som delar synpunkterna.

Av Folkhälsomyndighetens svar till Länsstyrelsen i Västra Götaland framgår att de inte ändrat sig i frågan, men att de anser att det är domstolens sak att avgöra hur lagen ska tolkas:

”Folkhälsomyndighetens bedömning av produkttypen utgår från ståndpunkten att en vara som är djupfryst och avsedd att ätas som glass inte samtidigt kan vara en dryck och därmed inte kan utgöra en alkoholdryck.

Utifrån bedömningen att produkttypen inte utgör en alkoholdryck följer att den istället bedöms definieras som ett alkoholhaltigt preparat. Det är dock endast domstolen som har tolkningsföreträde av alkohollagens bestämmelser och bara genom domstolsavgöranden kan vi få ledning i hur produkten i fråga ska definieras.”

Först med att ta in glassen i sitt sortiment var Mathem, som levererar mat hem till kunderna, men nu har även en rad Ica-butiker börjat sälja glassen. Det har lett till en mindre folkstorm på Icas Facebook-sida.

Från Ica centralt är man kritisk till glassen, som man ser som ett försök att kringgå lagstiftningen.

– Ica-handlarna är egna företagare som äger sin butik och bestämmer vad de ska ha i sortimentet. Vi har valt att inte ta in alkoglassen i Icas centrala sortiment. Vi ser en risk för ökad alkoholkonsumtion med produkten, och anser att tillverkaren utnyttjar en lucka i livsmedelslagstiftningen. Därför finns inte alkoglassen i Icas centrala sortiment. Produktens framtoning stämmer inte heller överens med Icas hälsoambitioner, säger Linda Timsäter på Icas pressavdelning till Accent.

Någon rekommendation till Ica-handlarna om att inte ta in glassen har inte gått ut.

– Vi rekommenderar Ica-butikerna att följa Svensk Dagligvaruhandels beslut om 18-års gräns vid försäljning av den så kallade alkoglassen. Bakgrunden till det beslutet är att glassen har en alkoholhalt runt fem volymprocent, men inte omfattas av alkohollagen, säger hon.

Alla Ica-handlare har inte heller tagit in varan. En av dem som valt att avstå är, enligt Nya Wermlandstidningen, Ica Kvantum, Välsviken.

– Vi tog in ett mindre sortiment och valde att sätta en åldersgräns på 20 år, men vi tyckte att det kändes fel att sälja den, säger Peter Kullberg, Ica-handlare, till Nya Wermlandstidningen.

Även från alkoholleverantörerna kommer kritik. Alkoholgranskningsmannen, AGM, anser att Folkhälsomyndighetens agerande är märkligt. AGM, finaniseras av Sveriges bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen, och är alkoholleverantörernas egen bevakning av hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker.

I ett pressmeddelande skriver AGM:

”Alkoholgranskningsmannen (AGM) har fått en mängd frågor avseende marknadsföring för en glass som innehåller fem volymprocent alkohol. AGM träffade Folkhälsomyndigheten redan i höstas och fick då beskedet att det enligt myndigheten rör sig om ett så kallat alkoholhaltigt preparat och inte en alkoholdryck. Det innebär att produkten inte omfattas av detaljhandelsmonopolet och som en följd av det heller inte av reklamreglerna i alkohollagen.

AGM har tydligt påtalat vad denne ser som brister för Folkhälsomyndigheten, hittills utan gehör. Det är enligt AGM anmärkningsvärt att Folkhälsomyndigheten gör skillnad mellan ett livsmedel som innehåller fem volymprocent alkohol, avsett att förtäras i sin helhet, och alkoholdrycker som är hälften så starka. Så länge Folkhälsomyndigheten vidhåller sin bedömning har AGM svårt att agera. AGM ser dock över de legala möjligheterna utifrån konkurrensneutralitet och folkhälsoskydd.”

Också från Almedalen hörs kritiska röster. Under ett seminarium på tisdagen uttryckte Magnus Jägerskog, generalsekreterare i Bris, Barnens rätt i samhället, stark kritik mot Folkhälsomyndighetens hantering av alkoholglassfrågan.

– Jag tycker att det är tragiskt att vi har en Folkhälsomyndighet som inte tar sitt uppdrag på största allvar. Jag tycker att de är lama. Folkhälsomyndigheten backar på punkt efter punkt i alkoholpolitiken, och det är helt oacceptabelt.

Även IQ:s vd Juan-Pablo Roa ifrågasätter hur myndigheten agerat.

– Jag är kritisk till hur Folkhälsomyndigheten har hanterat själva produkten och reglerna kring den, säger han i en intervju i Sveriges radios lokalradiostation P4 Jönköping.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson vill utreda frågan ordentligt så att inget förhastat beslut fattas.

– Det föreligger inga enkla förutsättningar att agera.Vi undersöker hur stort problemet är. Det behövs sannolikt en förändrad lagstiftning om vi ska kunna få till någonting bra, och inte ingripa på ett lättvindigt sätt, säger han.

Kan du förstå kritiken mot Folkhälsomyndigheten?

– Nej.

Efter en kort paus:

– Jag kan förstå att de som inte är insatta tycker att det är konstigt, men vi har experter som jobbar med frågan. V​i tycker inte att det är fritt fram att sälja glassen – allt som är tillåtet är inte lämpligt. Nu är det departementets fråga vad som ska göras.

Under ett seminarium om alkoholreklam under onsdagen fick Gabriel Wikström en fråga från en kritisk deltagare i publiken om sin syn på alkoholisglassen  från publiken. Hans svar var tydligt: Glassen ska bort.

– Jag är precis lika upprörd som du. Det borde kunna regleras inom den lagstiftning som finns, men Folkhälsomyndigheten har kommit till en annan slutsats. Nu måste vi få till en lagstiftning som stoppar alkoholistglassen, säger han.

Ingen fryst alkoglass i Systembolagets butiker

Från 1 juli kan inte alkoholisglass och liknande produkter säljas i dagligvaruhandeln utan endast via Systembolaget. Men några frysta glassar kommer inte att säljas i bolagets butiker – åtminstone inte i år.

Mer från Accent