FN

Rapporten visar: FN är oroad över cannabislegalisering och adhd-medicin

Legaliseringen av cannabis i USA och Uruguay bryter mot narkotikafördrag, enligt FN:s narkotikakontrollorgan INCB. I en ny rapport varnas även för ökad användning av adhd-medicinen med metylfenidat, bland annat i Sverige.

I årsrapporten över drogsituationen i världen från FN-organet International Narcotics Control Board, som släpptes i tisdags, varnas åter Uruguay och några delstater USA för att bryta mot de globala narkotikakonventionerna.

Uruguay blev det första landet att ifjol tillåta produktion, distribution, försäljning och användande av cannabis även för nöjesbruk. INCB – som ansvarar för att avtalen följs – planerar nu att sända en högnivå delegation till Uruguay.

FN:s narkotikaexperter skriver också i rapporten att de ”fortsätter engageras sig i en konstruktiv dialog” med USA:s regering om utvecklingen med cannabis och vill förvissa sig om att drogen förblir illegalt på federal nivå.

Kommersiell försäljning och distribution av marijuana startade ifjol i delstaterna Colorado och Washington. Och sedan väljare i höstas röstat för att lätta på förbudet tillåter sedan förra veckan huvudstaden Washington DC innehav och odling av cannabis för personligt bruk och Alaska har legaliserat och börjat beskatta drogen. Senare i år väntas följer delstaten Oregon följa efter.

Den utvecklingen bryter mot de internationella fördragen som begränsar användning av narkotika och psykotropa ämnen till enbart forskning och medicinskt ändamål och är grundläggande för hela internationella narkotikakontrollarbetet, påminner INCB:s president, sydafrikanen Lochan Naidoo.

– Denna rättsliga skyldighet är absolut och lämnar inget utrymme för tolkning, skriver han i förordet på årsrapporten.

Obama-regeringen har hittills varit återhållen med att ingripa mot delstaterna. Men amerikanska regeringen har utfärdat nya riktlinjer för banker för deras service till marijuana-relaterade verksamheter och alla federala åklagare har påmints om behovet att utreda och åtala i cannabisrelaterade mål i alla delstater, rapporterar The Guardian.

FN-organet upprepar i rapporten även sitt krav på att avskaffa dödstraffet för smuggling och narkotikabrott vilket några medlemsländer fortfarande använder sig av.

Rapporten konstaterar även ett fortsatt ökat antal nya psykoaktiva substanser (ofta syntetiska droger med ruseffekter liknande cannabis och ecstasy) har upptäckts. Antalet har ökat från 348 till 388 senaste året (+11 procent). Över hundra länder har beslutat om åtgärder mot dessa, tillfälligt ”lagliga” droger, så även Kina, en av huvudkällorna för substanserna, vilket välkomnas av INCB.

INCB varnar även för konsumtionen av adhd-mediciner innehållande centralstimulerande substansen metylfenidat (exempelvis Concerta och Ritalin) ökar kraftigt i världen. Särskilt stor är ökningen bland barn och tonåringar i USA, Island, Norge, Sverige och Australien. De uppmanas att utreda orsaken till det höga användandet och begränsa det till faktiska medicinska behov.

Utreda risk för överdiagnosering av neuropsykiatriska funktionshindret adhd och felaktig förskrivning nämns som åtgärder. Nyligen uppmärksammades även att substansen missbrukas mer som ”plugg-piller” bland skolelever i Sverige och USA.

Rapporten uppmärksammar även att 5,5 miljarder människor har dålig tillgång läkemedel som innehåller opiater, såsom kodein och morfin. Det innebär att tre fjärdedelar av jordens befolkning (oftast i utvecklingsländer) inte har ordentlig tillgång till smärtlindring.

Mer från Accent