Kongress 2021

Nominerade till IOGT-NTO:s förbundsstyrelse – se listan

Här är namnen på de som föreslås till IOGT-NTO:s nya förbundsstyrelse.

Idag presenterar valberedningen sitt förslag till ny förbundsstyrelse i IOGT-NTO. Valet sker vid kongressen i juni.

– Vi är mest nöjda med bredden i styrelsen, och att alla som ingår i vårt förslag är så peppade på uppdraget där de vill utveckla vår organisation, säger Tobias Tengström, sammankallande i valberedningen.

Han berättar att valberedningen totalt fått in ett 100-tal nomineringar till de olika styrelseposterna. 

– Det var också många som accepterade nomineringen, så det fanns många bra kandidater för valberedningen att jobba med. Vi ville ha en styrelse som kan fortsätta organisationens utvecklingsresa, där IOGT-NTO blir än mer relevanta i samhället, både för den enskilda människan och för beslutsfattare.

Hur har valberedningen arbetat?

– Vi började med att lyssna på många personer runt om i IOGT-NTO-landet för att få en bild av vad man vill ha. Saker som efterfrågats är kunskap om rörelsen, alkohol- och narkotikapolitik, sociala frågor, internationella frågor, ekonomi och fastigheter. Men även att olika delar av landet ska vara representerade. 

– Jag tycker vi har lyckats med det uppdraget. I förslaget finns nominerade från fem av IOGT-NTO:s åtta distrikt, en bra bredd i ålder, och kandidaterna har en stor bredd av kunskaper som behövs för att ta IOGT-NTO in i framtiden. Samtliga har en ordentlig förankring i rörelsen och är välkända hos många av de mest aktiva medlemmarna. Vi har kandidater som kan inspirera, de som kan grotta ner sig i detaljer och alla har ett tydligt fokus på framtiden.

Hur har ni tänkt kring jämställdhet, är det inte dags för en kvinna på ordförandeposten igen?

– Det finns inget aktivt val att föreslå en man eller kvinna, men vi har haft ett jämställdhetstänk för förbundsstyrelsen som helhet. Vi föreslår Lucas Nilsson som ordförande för hans kompetens och erfarenhet. Han har gjort ett väldigt bra jobb som vice ordförande och har ett starkt stöd hos både sittande styrelse och ute i landet.

– Vi är glada att kunna föreslå en kvinna som vice ordförande och omval på den kvinnliga kassören. Tillsammans med vår kvinnliga generalsekreterare och en majoritet kvinnor i förbundsstyrelsen ser vi att det finns en majoritet av kvinnor i förbundsledningen. 

Förslag till ny förbundsordförande efter Johnny Mostacero har redan tidigare presenterats: Lucas Nilsson, som idag är vice ordförande. Han intervjuades om nomineringen i Accent den 28 april. Nomineringen till vice ordförande, Monika Holmberg, publicerades samtidigt.

Längre presentationer av de nominerade finns att läsa här.

Mer från Accent