Cannabis

Desinformation om cannabis på twitter

I en ny studie av Twitter-inlägg visar amerikanska forskare hur sociala medier ofta delar positiva budskap om cannabis medan negativa åsikter inte delas vidare. Av ett undersökt mycket populärt twitterkonto, som förespråkar marijuana, var majoriteten av följarna tonåringar.

Det är forskare på Washington University School of Medicine som fått medel av statliga drogforskningsinstitutet NIDA att undersöka inlägg på ett marijuanafokuserat konto på Twitter med över en miljon följare.

Totalt granskades 2 285 tweets på det populära kontot @stillblazingtho under en åttamånadersperiod förra året. Av de tweets som handlade om cannabis var 82,06 procent positiva, 17,64 procent var neutrala och mindre än en procent var negativa. Av den totala mängden tweets fann forskarna endast 10 procent som nämnde att det faktiskt finns en risk med att använda drogen.

Det undersökta twitterkontot.
Det undersökta twitterkontot.

Problemet med detta, enligt rapporten, är att sociala medier ibland är den enda källan för ungdomar att få information. De undersökta tweetsen kom oftast från anonyma källor.

Av det aktuella Twitterkontots över en miljon följare beräknas 70 procent vara mellan 17 till 19 år. Tonåringar är den grupp som ökar allra mest på Twitter.

I en kommentar till studien skriver NIDA:

”Dessa resultat understryker vikten av övervaka sidor på sociala medier som fokuserar på droganvändning och använda denna information för att utveckla strategiska förebyggande insatser”.

Mer från Accent