Kongress 2021

Ändrad ståndpunkt om sprutbyte: Rädda liv viktigast

Mer fokus på motstånd mot vinstintressen och krav på lobbyregister. Alternativa straff för ringa narkotikabrott, god samarit-lag, ja till överdosmotgift och sprutbyte. Det är nyheterna i IOGT-NTO:s drogpolitiska program.

Ett nytt drogpolitiskt program har tagit form under IOGT-NTO:s kongress och antogs med stor majoritet. 88 ombud biföll det slutgiltiga förslaget, 2 avslog, och 2 avstod från att rösta. Den föregående diskussionen kom mest att handla om sprututbyte, något som organisationen tidigare varit emot. Nu har IOGT-NTO ändrat sig på grund av att forskningen visar att sprututbyten räddar liv.

Carin Häregård från förbundsstyrelsen, som till vardags är sjuksköterska och arbetar med personer med beroende, berättar också att sprututbytet är en viktig del för att bekämpa hepatit-C och AIDS.

Flera medlemmar uttryckte i diskussionen att det inte känns bra att underlätta missbruk, och någon påpekade att det dessutom är med olagliga substanser. Majoriteten tyckte ändå att det är viktigare att rädda liv och böjer sig för vetenskapen. Annette Prim, ombud för Sydost, uttryckte det så här:

– Jag tycker inte heller att det känns bra i magen, men om vi kräver att andra ska lyssna på evidens vad gäller alkohol så får väl vi lyssna när det gäller det här.

Narkotika ska fortfarande vara kriminaliserat anser IOGT-NTO (även för eget bruk), men IOGT-NTO vill att alternativa påföljder införs, som vård och stöd för ringa narkotikabrott. Dessutom vill IOGT-NTO att en ”god samarit-lag” införs. En sådan innebär att polisanmälan inte ska göras för ringa narkotikabrott i samband med att polisen deltar i utryckningar för att hantera överdoser.

Alkohol var ändå huvudfrågan, och det nya drogpolitiska programmet gör klart att det är vinstintressen som IOGT-NTO vill bekämpa. I förbundsstyrelsens ursprungliga förslag hade alkoholindustrin utsetts till huvudfiende, men kongressen valde att i stället skriva ”alkoholintressen”. Jan-Ove Ragnarsson, ombud för Öst, argumenterade för att alkoholproducenter inte är de enda som tjänar pengar på alkohol:

”Alkoholindustrin associeras främst med tillverkare av alkohol, men det finns betydligt fler aktörer. Kan vi uppnå en bättre formulering med alkoholintressen?”

Liksom organisationer som bekämpar tobaksskador vill även IOGT-NTO att det ska införas ett lobbyregister där lobbyisters kontakter med beslutsfattare och myndigheter registreras. Något som många andra länder redan har.

Kongressen fick också in tillägget ”att alla barn, anhöriga och medberoende till den beroende ska få stöd, hjälp och vård.

En annan diskussion gällde naloxon, motgiftet mot opioidöverdos. Diskussionen fördes på detaljnivå, och handlade om huruvida läkemedlet kunde tänkas ersättas med något annat i framtiden och skrivningen att preparatet skulle finnas i alla regioner då blir överspelad. 

Slutligen enades man om skrivningen: ”Att opioidmotgift görs tillgängligt för överdosbehandling i alla landets regioner.”

Mer från Accent