Kongress 2021

”IOGT-NTO ska bli vassa och offensiva”

Vasst, tydligt och offensivt. Det är målsättningen bakom förslaget till nytt drogpolitiskt program för IOGT-NTO.

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse presenterar nu ett förslag till nytt drogpolitiskt program på remiss till medlemmarna. Det slutgiltiga förslaget ska sedan läggas till sommarens kongress.

– Tiden då IOGT-NTO var en defensiv och reaktiv organisation är över. Nu vill vi sätta agendan, säger Lucas Nilsson, vice ordförande i IOGT-NTO.

Han säger att skillnaden mot det tidigare drogpolitiska programmet är att det nya ska bli mer framåtsyftande.

– Det ska inte bara ha som mål att stävja en negativ utveckling, utan också bygga upp en ny alkoholpolitik. Vi har varit ganska defensiva en tid, men stödet för en restriktiv alkoholpolitik är starkt bland allmänheten och det finns all anledning att flytta fram positionerna.

”Vi vill ha ett system för ’alkoholpaus’, där man kan registrera sig och då inte kunna handla på Systembolaget.”

Kan du ge något exempel?

– Till exempel skulle vi vilja att det införs ett system för ”alkoholpaus”, precis som ”spelpaus”, där man kan registrera sig och då inte kunna handla på Systembolaget och eventuellt andra aktörer. Och så vill vi att Sverige tar ansvar globalt och på EU-nivå för att sprida restriktiv alkoholpolitik.

Även för narkotikapolitiken vill förbundsstyrelsen se förändringar.

– Precis som alkoholpolitiken har narkotikapolitiken starkt stöd bland allmänheten. Jag tror att det gjort att vi kanske varit lite för nöjda med sakernas tillstånd. Men vi måste hela tiden vara på tårna, tänka nytt och hitta nya infallsvinklar, säger han.

”Vi vill se ett system med alternativa påföljder för ringa narkotikabrott.”

Lucas Nilsson säger att det är viktigt att lyssna på forskningen.

– Vi måste hitta nya modeller som tar höjd för forskning. Vi vill se ett system med alternativa påföljder för ringa narkotikabrott. Vi tycker fortfarande att det ska vara kriminaliserat, men vi måste också förstå att tingsrätt och böter inte alltid är det bästa för att hjälpa den som har en beroendesjukdom eller för en för unga personer som experimenterar.

Även läkemedelsassisterad behandling, Laro, tas upp i förslaget.

– Vi tycker att Laro ska finnas kvar, men att det ska följas av psykosocial behandling. Det får inte vara så att man bara hämtar ut sin dos, utan det ska vara en del i en heltäckande vårdapparat.

”Vi är inte kritiska till sprutbyte, men vi vill se en tydligare länk till vidare insatser.”

Ungefär detsamma gäller synen på sprututbyte.

– Vi är inte kritiska till sprutbyte, men vi vill se en tydligare länk till vidare insatser, som en ingång till behandling.

Vad tycker du är det bästa med ert förslag?

– Att det genomsyrar hela programmet att det är ett samhällsproblem och inte ett individproblem. De flesta, även alkoholkonsumenter, ser vilka skador alkoholen orsakar och förstår att problemen måste lösas på samhällsnivå, inte på individnivå, som alkoholindustrin vill göra gällande.

”Alkoholindustrin är vår antagonist. Ett samhälle med mindre alkohol är ett friare samhälle med bättre folkhälsa.”

I det nya programmet är tanken att det tydligt ska framgå vilken IOGT-NTO:s motståndare är.

– Det är alkoholindustrin som är vår antagonist. Ett samhälle med mindre alkohol är ett friare samhälle med bättre folkhälsa. Det kanske inte är något nytt, men nu gör vi det mycket tydligare. Vårt mål är att minimera alkoholindustrins inflytande i samhället. Vi är folkets språkrör för att folkhälsa och frihet ska gå före industrins ekonomiska intressen.

Fram till den 14 april har IOGT-NTO:s medlemmar möjlighet att tycka till om förslaget som finns på IOGT-NTO:s webb (den ligger efter remissen om strategisk inriktning). Där hittar du också annat att tycka till om inför kongressen, till exempel den nya strategin.

– Nu ser vi fram emot att få höra tankar och kommentarer och om medlemmarna tycker att något saknas eller ska förtydligas. Sedan hoppas jag att det nya programmet ska leda till samtal inom organisationen på hur vi ska flytta fram våra positioner, säger Lucas Nilsson.

Mer från Accent