Expedition 50

Öppet brev: ”Dags att dra i bromsen”

Det mullrar i IOGT-NTO-landet: Omorganisation, namnbyte, nytt medlemslöfte och samtidigt byte av generalsekreterare. Det är för mycket på samma gång, tycker distriktsstyrelsen i Örebro.

– Vi är i grunden väldigt positiva till omorganisationen och en ny distriktsindelning, den behövs. Men nu sätts allt i rullning samtidigt, vilket oroar oss, säger Magnus Lagergren, sekreterare i IOGT-NTO Örebro distrikt.

I ett öppet brev till förbundsstyrelsen, som också gått ut till de övriga 22 distriktsstyrelserna, kallar sig Örebro distrikt ”positivt kritiska”. I brevet skriver de att förändringen av tjänstemannaorganisationen blivit en större påverkan på de förtroendevalda i landet än förväntat, och att förtroendevalda lämnar sitt engagemang, och pekar på uppgivenhet och trötthet: ”Anledningen till att vi skriver detta brev är att vi ser att flera olika förbundsstyrelseinitiativ håller på att sätta vår folkrörelse på ett sluttande plan.”

Örebro distrikt ber nu förbundsstyrelsen att dra i bromsen, fokusera på Expedition 50 och på att finna ett nytt ledarskap (Peter Moilanen lämnade uppdraget som generalsekreterare tidigare i höstas och biträdande generalsekreteraren Andrea Lavesson lämnar IOGT-NTO i vår).

– Alla resurser och all energi bör först och främst gå till omorganisationen. Skjut på besluten i de andra frågorna, säger Magnus Lagergren.

Ur brevet: ”Vi behöver en förbundsstyrelse som styr en folkrörelse, och inte agerar som om det var ett bolag som styrs uppifrån och ner.”

– Kongressen i juni behöver ta en allvarlig diskussion om hur vi tillsammans ska gå framåt. När de nya distrikten är klara kan de åtta nya distriktsstyrelserna sätta sig gemensamt och diskutera de viktiga frågorna om organisationens namn och utformningen av medlemslöftet, säger Magnus Lagergren:

– Distriktsstyrelserna måste få ett mycket större inflytande över frågorna och motverka centralisering.

I ett svar från IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero säger han att förbundsstyrelsen förstår oron över bytet av generalsekreterare, och att det är en stor utmaning för alla att leda i förändring. När det gäller namnfrågan framhålls att förbundsstyrelsen inte tagit något beslut eller lagt fram något förslag, utan enbart undersöker ”möjligheter och förutsättningar”. I svaret påpekas också att namnfrågan är en del i ett större varumärkesarbete – och en fråga som berör även de andra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen och noderna.

Vad gäller medlemslöftet hänvisar förbundsstyrelsen till ett kongressbeslut från 2015 om att frågan ska utredas, och utredningen presenterades och diskuterades på kongressen 2017. Att inte lägga ett förslag till kongressen 2019 skulle också skapa debatt eftersom det fanns ett stort stöd på kongressen 2017 för att återkomma i frågan, menar Johnny Mostacero.

Förbundsstyrelsen säger sig via Johnny Mostacero se fram mot fortsatta samtal:

– Förbundsstyrelsen uppskattar den konstruktiva ansatsen i det öppna brevet. Vi startade Expedition 50 för att öka engagemanget och skapa bättre förutsättningar för att tusen blommor ska blomma. Nu är det viktigt att hålla fokus på vad syftet med vår utvecklingsresa är, och på all fantastisk verksamhet som görs inom vår folkrörelse.

Mer från Accent