Expedition 50

Varannan damernas när 21 distrikt blivit 8

Efter en viss coronafördröjning är nu samtliga nya IOGT-NTO-distrikt bildade. Resultatet: åtta jämställda distrikt.

I mitten av oktober blev det sista distriktet, IOGT-NTO Gävle-Dala, klart med valet av distriktsstyrelse. Accents genomgång av de åtta styrelsernas sammansättning visar att det nu råder nästan total jämställdhet.

Kongressen 2007 beslutade att 90 procent av styrelserna, på alla nivåer i organisationen, skulle ha en jämn könsfördelning 2010. Tio år senare är målet uppnått för distriktens del.

Någon definition av hur sammansättningen ska vara för att räknas som jämn saknas i handlingsplanen. Accent har därför valt att som jämn räkna fördelningen då varken män eller kvinnor utgör mer än 60 procent av ledamöterna. Fyra av styrelserna har en övervikt av kvinnor och fyra en övervikt av män.

Petra Grönhaug. Foto: Privat

– Jag vet att valberedningen verkligen försökte få en jämn fördelning, men det lyckades inte riktigt, säger Petra Grönhaug, nyvald ordförande för distrikt IOGT-NTO Väst. 

Hon säger att många tvekade inför jobbet med det stora distriktet, en sammanslagning av Skaraborg, Älvsborg samt Göteborg och Bohuslän.

Men du tvekade aldrig? 

– Inte för att sitta i distriktsstyrelsen, men ordförande kanske jag inte hade tänkt mig direkt.

”Nu när barnen är stora tyckte jag att det kunde vara dags igen.”

Petra Grönhaug, nyvald ordförande i IOGT-NTO Väst

Som ung satt hon i Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, distriktsstyrelse i Skaraborg. Och för ungefär tjugo år sedan även i IOGT-NTO:s distriktsstyrelse i Älvsborg. 

– Nu när barnen är stora tyckte jag att det kunde vara dags igen.

Det har bara gått två månader sedan den nya styrelsen valdes.

– Än så länge har vi mest fått ta hand om saker från de gamla distrikten, men jag hoppas att vi snart kan börja tänka strategiskt och framåt.

Det hon ser mest fram emot är att få ihop distriktet.

– Jag vill att vi ska agera som ett distrikt och att vi ska få fram verksamhet som passar även yngre medlemmar. Det är nödvändigt för att vi ska överleva som organisation. Jag tror att det kan bli enklare att göra mer nischade aktiviteter när upptagningsområdet är större, säger hon.

Emma Axelsson. Foto: Jonas Ljungdahl

Fyra av de nya distrikten har en kvinna ordförande och fyra en man. Det finns ingen samordning mellan valberedningarna, så det är en ren tillfällighet – eller snarare vad man kan förvänta sig i en jämställd organisation.

Den yngsta ordföranden är IOGT-NTO Sydosts Emma Axelsson, 23 år, och medlem i UNF. Vilket är helt i sin ordning enligt stadgarnas §3:10, som säger att ”varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i distriktet”.

Emma Axelsson säger att det känns väldigt kul.

– Utmanande men roligt. Jag har gjort det mesta i UNF så det känns bra att ta nästa steg, säger hon.

Roligast tycker hon det ska bli att få se distriktet växa.

– Att växa och utvecklas och hitta sätt att organisera oss på så att vi kan utnyttja den kompetens som finns, och att vi nu är fler som kan verksamheten.

”Här finns det så mycket erfarenhet så man slipper lära sig allt från början.” 

Emma Axelsson, nyvald ordförande IOGT-NTO Sydost

Liksom Väst har Sydost varit i gång sedan slutet av augusti.

– Det är väldigt annorlunda jämfört med UNF. Där var vi ungefär jämngamla och var tvungna att lära oss allt tillsammans. Här finns det så mycket erfarenhet så man slipper lära sig allt från början. 

Fotnot: När Accent senast granskade jämställdheten på styrelsenivå 2017 var 39 procent av IOGT-NTO:s 23 distriktsstyrelser jämställda enligt de kriterier som beskrivs i början av artikeln.  

23 distrikt ska bli 8

IOGT-NTO:s kongress i Örnsköldsvik har beslutat att dagens 23 distrikt ska slås samman till åtta enligt förbundsstyrelsens förslag. Någon rösträtt för alla på distriktsårsmöten blir det däremot inte.

Mer från Accent