Nykterhet

Internationella Institutet kvar i Mölnlycke tills vidare

En eventuell flytt av biståndsorganet IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut från Mölnlycke till Stockholm skjuts på framtiden. Det beslutet fattade riksstyrelsen i tisdags kväll.

IOGT-NTO-rörelsens ordförandegrupp lade tidigare i höstas fram ett förslag som innebar att biståndsorganet IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut, III, skulle flyttas från Mölnlycke till Stockholm senast den 31 december 2012.

Förslaget väckte upprörda känslor på III. Generalsekreteraren och styrelsens ordförande ansåg att det vore fel av ägarna att fatta beslutet om en eventuell flytt över huvudet på IIIs styrelse, Internationella rådet. Även personalen var kritisk till att de inte hade fått komma till tals.

I tisdags var det dags för IOGT-NTO-rörelsens riksstyrelse att ta ställning till ordförandegruppens förslag om att III skulle flyttas, och beslutet blev att en eventuell flytt skjuts på framtiden.

– Vi bestämde att uppdra åt Internationella rådet, alltså styrelsen för institutet, att utarbeta ett förslag rörande institutets framtid. Förslaget ska innehålla en konsekvensanalys av en eventuell flytt, säger Anna Carlstedt, IOGT-NTO:s förbundsordförande.

Internationella rådets förslag ska läggas fram för riksstyrelsen i september 2011 och ska sedan fastställas på IIIs huvudmannamöte i november 2011.

– Det blir alltså ordföranden i Internationella rådet, Maj-Lis Lööw, som kommer att leda utredningen. Vi tycker att det är jättebra att det är Internationella rådet själva som får utarbeta de här förslagen om sin framtid eftersom det är de som är styrelse för institutet, säger Anna Carlstedt.

Det var ju en del oenighet inför beslutet – är allt upprett nu?

– Nu är ju beslutet fattat, så nu blir det ju såhär att det inte är aktuellt med någon flytt av institutet. Nu får vi se vad de kommer fram till, och de kan ju välja att lyfta frågan på nytt, men nu är det inte aktuellt. De från institutet som var med på mötet sa att de var nöjda med mötet och beslutet, så det kändes ju bra, säger Anna Carlstedt.

En av de representanter för III som var med på mötet var Maj-Lis Lööw, styrelseordförande för III och sekreterare i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

– Jag har ingen särskild kommentar till det här just nu, bara att vi jobbar vidare enligt det beslut som riksstyrelsen har tagit, säger Maj-Lis Lööw.

Även IIIs generalsekreterare, Esbjörn Hörnberg, var med på mötet.

– Jag tycker ju att nu har processen gått över till den som ska äga frågan, och på det sättet var det ett bra beslut. Nu får Internationella rådet återkomma med en konsekvensbeskrivning till riksstyrelsen och säga vad detta innebär. Det tycker jag är bra, säger Esbjörn Hörnberg.

Jenny Stadigs

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer