Expedition 50

Expedition 50 röstades igenom av kongressen

Förändringsprocessen Expedition 50 kan starta. De flesta av förbundsstyrelsens förslag gick igenom. Dessutom delades två veteranmedaljer ut, Junis kongress fick barnbesök, i UNF diskuterades en kasse, och så utsågs den godaste glassen.

Kvart över nio på fredagskvällen klubbades den sista motionen som rörde Expedition 50 igenom på IOGT-NTO:s kongress. Efter en del jämkningar och en rad voteringar gick förbundsstyrelsens förslag, i stort sett, igenom.

– Jag är jättenöjd. Man vet aldrig hur det ska gå i förväg. Viktigast var att inte förslaget blev sönderstyckat. Vi är i ett läge där det krävs större mod än vanligt. Nu har vi tagit beslut som pekar ut en riktning. Nu har vi ett lagarbete framför oss. Det här måste vi göra tillsammans, säger en lättad Johnny Mostacero, ordförande i IOGT-NTO, efter att förhandlingarna avslutats.

Hela fredagen präglades förhandlingarna av Expedition 50. De flesta ombud delade problembeskrivningen med förbundsstyrelsen: ”något måste göras, vi blir färre och det är stor risk att ekonomin blir sämre”.

Alla tror dock inte på förbundsstyrelsens förslag till lösningar. Mest motstånd mötte förslaget att gå ifrån distriktsindelningen och i stället bilda regioner. Förbundsstyrelsen angav i sitt förslag 6–8 regioner som ett lagom antal. Särskilt norrlandsdistrikten, som redan i dag har stora avstånd, oroar sig för att det ska bli ännu större geografiska områden.

Efter att förbundsstyrelsen dragit tillbaka sitt förslag och i stället valt att stödja ett förslag från Magnus Lagergren i Örebro blev beslutet ”att alla distrikt ska starta en process tillsammans med förbundet för att pröva förutsättningarna för att bilda större distrikt/regioner.”

Förbundsstyrelsen drog även tillbaka sitt förslag om engagemangsformer och i stället gick ett förslag från Börje Tjärnström, Västernorrland, igenom: ”att det skapas förutsättningar för föreningar, nätverk och andra engagemangsformer med olika intressen som spänner över hela Sverige.”

Björn Lanefelt, Göteborg och Bohuslän, blev jublande glad när han fick igenom tillägget ”att nya föreningsformer blir demokratiska.” Det visade sig vara den första motion han lagt som bifallits någonsin, trots flera tidigare försök.

Ett annat av förbundsstyrelsens förslag som inte gick helt igenom handlade om att alla medlemmar ska ha rösträtt på regionårsmöten. Nu blev skrivningen: ”att region/distrikt kan tillämpa rösträtt för alla medlemmar som deltar på region/distriktsårsmöte.

Även de förslag som gällde fastigheter fick en liten annan formulering och lyder nu: ”att strategi för fastighetsförvärv och försäljning hanteras tillsammans inom IOGT-NTO och kan hanteras sedan av Våra gårdar eller liknande” och ”att fastigheter som ligger på strategiska orter, framtagna inom IOGT-NTO, kan förvaltas centralt om fastighetens ägare så önskar.”

Förbundsstyrelsens förslag att organisationen med distriktskonsulenter ska bytas ut mot centralt anställda konsulenter gick igenom utan ändring. Det beslutades också att konsulenternas närvaro i landet fördelas utifrån behov och beslutade målsättningar på förbunds- och regionalnivå, att alla regioner/distrikt i framtiden avlastas administrativt, samt att nuvarande resursfördelningssystem fortsätter under övergångsperioden med följande undantag: ”.

Men även om Expedition 50 var den dominerande frågan för IOGT-NTO, hände också mycket annat under fredagens kongresser.

Junis har demokratiläger på Ransberg och under fredagen kom alla barnen till Karlstad för att besöka Junis-kongressen. Efter att varje barn hälsat på de vuxna representanterna för sitt hemdistrikt lämnade de sedan synpunkter på motioner och verksamhet.

– Vi skrev ut alla motioner och lade dem på golvet. Sedan gick barnen runt och diskuterade. När de pratat klart visade vi dem förbundsstyrelsens förslag. Sedan valde vi ut de två motioner som engagerade barnen mest. En gällde att man skulle kunna få bli hjälpledare när man är 13 år – i dag har vi en åldersgräns på 15 för Junisledare. Hemsidan är också något som barnen har synpunkter på, säger Viktoria Carlsén, förbundskonsulent på Junis och ansvarig för lägret.

Utanför UNF:s kongresslokal står ungdomar i grupper i motionstorget när Accent kommer förbi. Energin är inte på topp.

– Vi är trötta. Det är tredje dagen nu och det blev sent igår. Vi började tidigare i morse för att komma i kapp. Nu har vi roterande diskussioner och det här passet handlar om ekonomi, budget och styrelsearvoden. Det är inte så engagerande, säger Annelie Ödman från Göteborg.

Eric Tegnander, ordförande i UNF ett dygn till, berättar att förbundsstyrelsen hade sin årliga show kvällen före och att alternativet till att börja tidigare på morgonen hade varit att fortsätta förhandlingarna med nattmangling efter showen.

– Och det ville vi inte, säger han och poserar med en tygkasse som UNF tryckt upp inför kongressen och som blivit mycket omdebatterad i sociala medier.

– Enskilda individer har reagerat på att det står ”KUKEN” tvärs över flaskan på kassen, men kom igen! Vi är ju ett ungdomsförbund. Jag tycker att det är en fin påse. Den är en referens till en av Carl Johan de Geers målningar och ifrågasätter alkoholnormen, säger han.

Bilden är gjord av konstnären Kent Wisti, som har skänkt den till UNF.

Under dagen delades också två veteranmedaljer ut i pauser mellan förhandlingarna. Den första till Björn Karlsson från Jämtland, som varit medlem i IOGT-NTO sedan 1974.

– Det känns bra. Överraskande och känslosamt, och kul att bli uppmärksammad på det här sättet, säger han.

Den andra medaljen tilldelas Monica Uhlin från Älvsborg, som tidigare presenterats i Accent. Farida Al-Abani korades till Årets eldsjäl, och sade sig vara ”skakig av glädje”.

Kongressgeneralen Monica Ståhl är nöjd med kongressen så här långt.

– Det har gått jättebra. Precis som vi hoppats. Inte ett enda klagomål har jag fått i dag. I går kväll var det över 100 besökare på Lars Lerin-utställningen och nästan 200 på Wermlandsoperan. Det var en fantastisk föreställning och de fick ovationer efteråt, säger hon.

Mest nöjd är hon med konserten och vädret.

– Och så alla människor, förstås, som kommer hit med glatt humör, säger hon.

Hennes tips till nästa kongressgeneral är att försöka fördela arbetet på flera.

– Vi har samarbetat med NBV och det har varit ett stort stöd. Bra för både dem och oss. De ansvarar till exempel för utflykten i dag. Föreningarna i distriktet har till exempel bakat till kongresskaféet, säger hon.

Efter kongressen ska hon göra helt andra saker.

– Nästa helg ska jag tillbaka till Wermlandsoperan på Beethoven-festival. Och så ska jag ta hand om mina hästar, klippa gräset och ta itu med dammet där hemma. Det har inte hunnits med den senaste tiden, säger Monica Ståhl.

Kongresscentrets hemmagjorda glass sålde slut under fredagen. Kanske bidrog Facebook-gruppens ”Vi som är på IOGT-NTO rörelsens kongresser” betygsättning av de olika smakerna till efterfrågan. Högst betyg fick citronsorbeten, 5 av 5.

Mer från Accent