Medlemmen

Monica Uhlin

Hur länge har du varit medlem?

Jag är en av de infödda i rörelsen. Mina föräldrar och farföräldrar var med och själv gick jag med redan som barn. När jag var femton år gick jag med i IOGT-NTO. Men det är nog scouterna som har legat mig varmast om hjärtat. Jag är och har varit NSF-scoutledare, kårordförande och ordförande i distriktet. Utöver det har jag varit engagerad i IOGT-NTO också på olika poster. Rollerna har närt varandra, det har varit ett givande och tagande.

Vad är det bästa med att vara scout?

Friluftslivet förstås och att man har ett tydligt program. I scouterna vet man vad man ska göra. Samtidigt kan man få in det mesta i scouting, så det är både brett och precist. Att få bedriva verksamhet med barn och ungdomar, arrangera läger och andra nyktra aktiviteter är förstås en stark personlig drivkraft, liksom gemenskapen. Vi scouter har en bra sammanhållning och har ett gemensamt ”språk”, som vi alla förstår. Och så är det roligt att alla åldrar kan vara med. Inom nykterhetsrörelsen är det mer uppdelat.

Vad är skillnaden på scouting nu och förr?

Det var mer militäriskt och autoritärt förr, men så såg ju hela samhället ut. Jag tycker att scoutingen har friare ramar i dag, det finns mycket som man kan göra till scouting som man kanske inte tänkte på förr. I dag kan scouter exempelvis åka runt på nöjesfält i Europa och vi arrangerar stora läger dit kända artister bjuds in. Den töntstämpel som scouterna har haft har förhoppningsvis tvättats bort. En annan skillnad är att barnen i dag är frimodigare. Men de grundläggande byggstenarna är desamma. Hur man behandlar varandra och naturen, den internationella förståelsen, det lyhörda ledarskapet, patrullsystemet och learning by doing.  Och friluftslivet förstås. Vi har dessutom nykterheten som ytterligare en byggsten.

Du är fortfarande aktiv?

Ja, jag är avdelningsledare. Just nu har jag en grupp i ”upptäckaråldern” 11-12-åringar, men jag leder både mindre barn och äldre. Jag trivs med alla åldrar, men roligast är det kanske att leda de äldre ungdomarna. Man kan göra fler praktiska saker med dem. Förutom scoutledare är jag ordförande i Borås-kretsen för IOGT-NTO samt medlem i 22 Gustav Wasa. Så jag ligger inte på latsidan trots att jag numera är pensionär!

Maria Zaitzewsky Rundgren

Fakta:
Namn: Monica Uhlin
Ålder: 66
Bor: i Brämhult
Familj: make, 2 barn och 4 barnbarn
Medlem i: 22 Gustav Wasa, medlem i IOGT-NTO hela livet

Mer från Accent