I rörelse

”Bio Storbrunn fungerar bra”

Efter ett par kritiska artiklar i Upsala Nya Tidning om IOGT-NTO:s biograf Storbrunn och dess ekonomi, ryter nu logens ordförande Hans Norberg ifrån. Han menar att bion fungerar utmärkt.

Annandag jul visade IOGT-NTO:s bio Storbrunn i Östhammar den populära filmen En man som heter Ove. Biljetterna blev snabbt slutsålda, vilket gjorde att många som kommit blev utan en plats. Stämningen blev, enligt föreningens ordförande Hans Norberg, hätsk och folk blev väldigt irriterade. Efter det skrevs en artikel i Upsala Nya Tidning, UNT, om bion, där det antyds att den, trots tidigare renoveringskostnader på drygt 13 miljoner kronor – som man delvis fått i bidrag från bland annat Boverket – inte levererar det som utlovats. Bland annat har man inte kommit igång med digitala operasändningar ännu.

Förra året såldes delar av huset till kommunen för drygt 19 miljoner kronor. Men biografen drivs precis som tidigare av IOGT-NTO, efter en överenskommelse med kommunen. I artikeln i UNT ifrågasätts hur IOGT-NTO:s verksamhet på orten bedrivs: ”Trots miljonöverskotten har IOGT varken kommit igång med operavisningar eller skaffat ett onlinebokningssystem. Hemsida saknas, facebooksidan är insomnad och utanför bions entré affischeras för en film som gått upp för en vecka sedan.”

– Jag begriper inte vad UNT är ute efter. Sanningen är att vi inte gjort en vinst på 19 miljoner. Vi hade nämligen tagit ett banklån på åtta miljoner för att rusta våra lokaler och detta lån betalade vi genast tillbaka. Dessutom hade vi skulder till olika byggherrar. De pengar som vi fick över ska vi satsa på våra andra lokaler i Östhammar, bland annat en ungdomsgård. Det finns inget att anmärka på vår ekonomi, säger Hans Norberg till Accent.

Han menar att kritiken mot bion är opåkallad.

– Vi har bedrivit biografverksamhet i hundra år och visar i nuläget film torsdag till söndag, lite beroende på efterfrågan och personaltillgång. Eftersom vi har digitaliserat så kan vi köra alla aktuella filmer. Vi är välbesökta eftersom vi är den enda bion i Östhammar. Jag upplever att folk är nöjda. Att besökare blev besvikna på annandagen är tråkigt, men så är det ju överallt. När det är fullt så är det fullt, säger Hans Norberg.

Att bion ännu inte har visat opera menar han beror på att efterfrågan i lilla Östhammar inte är så stor. Men det finns planer på att börja visa föreställningar under våren.

– Vi vill, i samarbete med kommunen, skapa ett litet kulturcentrum i byggnaden. Där är biografen en viktig del, säger Hans Norberg.

I en annan artikel i UNT påpekas att styrelsen i föreningen inte är fulltalig. En kontroll i IOGT-NTO:s medlemsregister visar också att föreningen inte lämnat någon redovisning till förbundet sedan 2009. Däremot finns det en hel del medlemmar varav majoriteten har betalt sin medlemsavgift för 2015.

Enligt Thomas Olli, vd på Våra gårdar som är nykterhetsrörelsens fastighetsägarorganisation, har inga fel begåtts.

– Jag har sett årsmötesprotokoll och andra handlingar och alla papper är i ordning. Om föreningen inte har rapporterat till förbundet så är det olyckligt, men det har de å andra sidan ingen skyldighet att göra. Den aktuella fastigheten är väldigt stor och kräver mycket ideellt arbete att underhålla. Föreningen äger fler fastigheter och nu får de möjlighet att koncentrera sig på de andra byggnaderna, säger han.

Mer från Accent