Opioider

Tramadol fortfarande störst bland unga

Förskrivningen av starka opioider ökar på bekostnad av de svagare. Men på Maria ungdom ser man inte mycket oxykodonmissbruk, den vanligaste opioiden är fortfarande tramadol som inhandlats illegalt.

Överdosering av opioider kan resultera i andningsförlamning, och därmed döden. En studie av Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin vid Karolinska institutet, visar att antalet dödsfall i Sverige är höga och har växt de senaste 15 åren. Under 2016 låg Sverige på en fjärdeplats i världen vad gäller dödsfall på grund av opioider.

Enligt studien består drygt 30 procent av missbruket av läkemedlet tramadol. Och en majoritet av dödsfallen beror på läkemedel, inte gatudroger. Men många menar att det trots allt är den illegala marknaden som är det stora problemet.

En som ser barn och ungas beroende av opioider på nära håll är Juan Figueroa Sepulveda, som arbetar som överläkare på Maria Ungdom på Beroendecentrum i Stockholm. Han säger att de inte möter särskilt många unga som missbrukar opioider just på grund av förskrivning.

– De får tag på opioider, främst tramadol, genom den illegala marknaden. För somliga kanske det handlar om att deras föräldrar har en förskrivning och de tar deras tabletter. Det är de två källor vi ser, men den illegala marknaden via nätet verkar vara störst, säger han.

På Maria Ungdom ser de endast oxikodonmissbruk i enstaka fall – då vanligen i samband med att ungas föräldrar fått drogen i samband med operationer. Han säger att de har kontakt med så unga som 13-åringar som missbrukar opioider, men de flesta som tar tramadol är något äldre, ofta 17-18 år

– De är väldigt unga, och de som kommer hit mår inte alls bra. Ofta tycker de att användandet är skoj när de börjar, men sedan mår de allt sämre psykiskt. Vi ser hur allt färre kommer till oss för alkoholintoxikation, däremot ökar antalet patienter som kommer hit för att de missbrukar narkotika, säger han.

I Skåne, framförallt Malmö, har tramadol-missbruk bland unga varit ett utbrett problem i drygt elva år, enligt Juan Figueroa Sepulveda. I Stockholm ser han hur problemet ökar.

– Sedan ungefär fem år tillbaka. Men kanske ännu tydligare för två år sedan. Då blev tramadol vanligt vid sidan om annat missbruk. Vissa tar det i samband med att de röker cannabis, och de anser att det förstärker effekten av cannabis, säger överläkaren.

Han tror att det är viktigt att fortsätta informera om opioider och hur beroendeframkallande de kan vara för alla patienter, men kanske särskilt för unga.

– Läkare måste informera om utsättning av medicinen, och vi måste också få ut informationen överlag till ungdomar genom skolan och på så vis höja den allmänna kunskapen.

Mer från Accent