Cannabis

Tre av fyra licensansökningar för medicinsk cannabis godkänns

2018 inkom 86 ansökningar till Läkemedelsverket om licensförskrivning av cannabispreparat. 2017 var samma siffra 57.

Det vanligaste är att ansöka om bediol, det vill säga torkade växtdelar av cannabis. 42 procent av ansökningarna 2018 (27 stycken) gällde bediol och tre fjärdedelar av dessa ansökningar beviljades av Läkemedelsverket, det rapporterar Läkemedelsvärlden. Första gången en licensansökan om bediol godkändes var för två år sedan.

Genom att göra en licensansökan kan en läkare ansöka om att få förskriva ett annars inte godkänt preparat till en patient. Om ansökan godkänns testas medicinen i tre månader och sedan lämnas ytterligare en ansökan in, denna gång för ett år. Det innebär att en ökning i antalet licensansökningar inte nödvändigtvis betyder en lika skarp ökning i antalet patienter som använder till exempel bediol.

Karl Mikael Kälkner på Läkemedelsverket säger till Läkemedelsvärlden att han uppskattar antalet patienter som använder bediol till 15-20 stycken. Den vanligaste anledningen är neuropatisk smärta.

Läkemedelsverket har tillsynsansvar för registrerade läkemedel, men när en licensansökan godkänns är det istället den behandlande läkaren som har det ansvaret. Läkaren behöver rapportera in biverkningar och ha ett underlag för risk kontra effekt av behandlingen.

Mer från Accent