Aureum Life

KD tar upp kritiserat cannabisbolag i motion

Kristdemokraterna tar i en riksdagsmotion upp den etablering av en cannabisklinik i Stockholm som Accent granskat.

Kristdemokraterna, KD, reagerar i en riksdagsmotion på den etablering av en cannabisklinik i Stockholm som Accent granskat i flera artiklar.

I motionen Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar skriver KD att upplägget är emot den ”etiska grundprincipen att en patient ska kunna förvänta sig att få den behandling som är bäst lämpad för att bota eller lindra sjukdom”. De syftar på att förutsättningen för kliniken är att patienten ska botas med ett visst preparat – som klinikens ägare dessutom har ekonomiska intressen i:

”Patientsäkerheten riskerar att hotas om man redan vid behandlingens början utgår ifrån att det är ett visst läkemedel som ska bota eller lindra sjukdomen.

Majoriteten av riksdagspartierna har också kritiserat Aurems upplägg i Accent tidigare i höst:

Socialdemokraterna
”Det känns helt absurt. Häpnadsväckande. Läkemedelsbolagens relation till förskrivande läkare har varit föremål för diskussion. Där finns en medvetenhet, men det här har jag aldrig hört någon diskutera.”
Kristina Nilsson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott. 

Liberalerna
”Det borde absolut inte vara tillåtet. Om deras mål är att stå för hela kedjan från frö till utskrivet piller, då är mitt mål det rakt motsatta. Det finns ju en anledning till att det är förbjudet för läkare att äga apotek i Sverige: den som skriver ut medicin ska helt enkelt inte tjäna pengar på att sälja just mediciner. Jag vill se ett förbud mot alla kombinerade ägarförhållanden som skapar en risk att annat än patienten kommer i första hand. Samma aktör ska helt enkelt inte ha ekonomiska intressen på flera ställen längs vårdkedjan.
Lina Nordquist (L), ledamot i socialutskottet.

Centerpartiet
”Centerpartiet anser att det upplägg som presenterats med all sannolikhet kommer att stoppas av svensk lagstiftning. En sjukvårdsmottagning står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Att IVO inte skulle ha allvarliga invändningar mot att en mottagning skapas i enda syfte att förskriva narkotikaklassade preparat är inte troligt.”
Sofia Nilsson (C), ledamot i socialutskottet.

Miljöpartiet
”Vi anser detta vara högst oetiskt. Det är mycket angeläget att hålla isär intressen och den enskilde behöver vara trygg med att det är så. Det finns ett antal problem med gråzoner i dagsläget som skulle behöva ett tydligare regelverk.”
Anna-Klara Müntzing, Miljöpartiets (MP) politiska sekreterare.

Förbjuds göra reklam

Läkemedelsverket förbjuder det svenska cannaibisbolaget Aureum från att göra reklam.

Mer från Accent