Narkotikadöd

Färre narkotikadöda i Skottland

Skottland har lyckats vända den stigande narkotikadödligheten. Satsning på vård och stöd kan vara förklaringen.

Skottland, som länge varit sorgebarnet i den europeiska statistiken, har lyckats minska antalet narkotikadödsfall med 279 mellan 2021 och 2022. Det är en minskning med 21 procent, och det lägsta antalet sedan 2017, skriver motsvarigheten till Statistiska centralbyrån, National Records of Scotland.

Trots minskningen är narkotikadödligheten ändå högre än för tjugo år sedan. År 2022 dog 3,7 gånger så många som år 2000.

– Medan narkotikadödligheten ökat de senaste två decennierna, med en kraftig ökning från 2013, visar dagens siffror den största minskningen från ett år till ett annat som vi sett sedan statistikseriens början, säger Julie Ramsay, chef för demografisk statistik vid National Records of Scotland.

Elena Whitham, minister med ansvar för alkohol- och narkotikapolitik, välkomnar de nya siffrorna.

– Jag är glad att hundratals familjer har sluppit förlora någon och att liv har sparats, varje liv som förloras är en tragedi, och antalet som dör är fortfarande för högt, kommenterar hon i ett uttalande från den skotska regeringen.

Framgången tillskriver hon regeringens satsning på 300 gräsrotsprojekt. Bland annat nämns projektet Back on the road, där veteranfordon renoveras. 

– Som en del av vår nationella satsning på 250 miljoner pund, kommer vi att fortsätta fokusera på att fler människor ska få den form av behandling och det stöd de behöver, utöka tillgången till rehabilitering i hemmet, och bygga ut den livräddande läkemedelsassisterade behandlingen.

Hon ger också en känga till den brittiska regeringen.

– Som vi betonade i våra senaste förslag till reform av narkotikalagstiftningen, skulle den brittiska regeringen kunna göra mer för att arbeta tillsammans med oss och hjälpa till att införa skadebegränsande åtgärder. 

Av statistiken kan man utläsa vilka som löper störst risk att dö en narkotikarelaterad död.

– De som lever i de mest eftersatta områdena löper sexton gånger så stor risk att drabbas som de som lever i de minst eftersatta. Män löper dubbelt så stor risk som kvinnor. Medelåldern för att dö av narkotika är nu 45 år, jämfört med 32 år 2000, säger Julie Ramsay.

Mer från Accent