Europa

EMCDDA varnar för de syntetiska drogerna i ny rapport

Ökande kokainanvänding, blandmissbruk och en risk att heroin ersätts med syntetiska opioider är trender som oroar EU:s narkotikamyndighet.

EU:s narkotikamyndighet European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA, släppte under tisdagen sin rapport European Drug Report 2024. Rapporten varnar för starka syntetiska substanser och nya blandningar av droger som riskerar att orsaka stor skada.

– Vi har aldrig haft så många sorters droger i omlopp och i produktion på kontinenten. Drogerna är överallt och påverkar alla, säger EMCDDA:s chef Alexis Goosdeel.

Tillgången på olagliga droger är stor i Europa. Droganvändare har fler substanser att välja mellan och också nya grader av renhet och styrka.

– Allt fler droger beslagtas på EU:s territorium. Men allt fler droger tillverkas också här som till exempel MDMA och numera även amfetamin, metamfetamin och förädling av kokainpasta till kokain.

Rapporten tar upp oron för nya syntetiska opioider som ibland även säljs under fel namn eller blandas med läkemedel eller andra droger. Alexis Goosdeel säger att Europa risekrar att drabbas av en brist på heroin till följd av talibanernas opiumförbud i Afghanistan, vilket kan leda till att syntetiska droger blir det enda tillgängliga alternativet.

– Det kan ta några månader ytterligare innan vi ser brist på heroin. Men det finns länder där man hittar mindre heroin i beslagen vilket kan tyda på att en brist är på gång.

Om syntetiska opioider tar heroinets plats måste Europas länder vara redo att agera enligt honom.

– Det är potenta och farliga droger. Något liknande hände för 20 år sedan och det ledde till olika konsekvenser i olika länder. Fler länder behöver se till att Naloxon blir lätttillgängligt. Vi måste vara redo om detta sker.

Han nämner också att nitazener dykt upp som ett nytt hot på kontinenten. Nitazener är extremt starka syntetiska opioider.

– Vi vet inte mycket om produktionen av nitaziner i Europa än. Främst kommer drogen idag från Indien och Kina. Trenden är ganska ny i EU men i mars påträffade man för första gången dödliga överdoser av nitazin i irländska fängelser. Vi måste se till att forensiska laboratorier kan känna igen nitaziner för att få mer information.

Under 2023 var sex av sju nyupptäckta syntetiska opioider i Europa nitazener. I Estland och Lettland har nitazenerna skördat flera liv under 2023.

Ett annat stort problem är att det blivit vanligare att använda mer än en drog. Det är ett sätt att använda droger som ökar hälsoriskerna och försvåra hjälpinsatser. Att få mer kunskap om vilka droger som används kombination är en av EMCDDA:s främsta utmaningar just nu, enligt rapporten.

Beslagen av kokain ökade i EU för sjätte året i rad 2022. Kokainet tar sig främst in sjövägen till europeiska hamnar, vilket inneburit att beslagen ökat kraftigt även i Sverige.

– Organiserad brottslighet är en drivande faktor och försöker korrumpera rättsväsende och politiker. Drogbeslag sker i stort sett i alla hamnar, även mindre. Det är inte någon annans problem, det är allas problem, säger Alexis Goosdeel.

Fyra miljoner europeer beräknas använda kokain. Och att kokain blivit mer tillgängligt kan leda till problem längre fram enligt Alexis Goosdeel.

– Det finns ett glapp mellan när man börjar ta kokain och att man börjar få problem av det. Så det stora behovet av vård kommer ofta 5-6 år senare, det behöver vi vara redo för.

Rapporten noterar också att den politiska situationen runt cannabis är i förändring i EU, inte minst efter att Tyskland delvis legaliserat drogen tidigare i år.

– THC-koncentrationen i hasch har fördubblats de senaste tio åren, vilket är en hälsorisk. Vi har också fler produkter, vilket för med sig ökad risk för konsumenter och barn som riskerar att få i sig exempelvis cannabisgodis av misstag. Fem EU-länder tillåter nu berusningsbruk av cannabis, det behöver övervakas och vi arbetar nära med de länderna för att utvärdera deras politik, säger Alexis Goosdeel.

Den 2 juli omvandlas EMCDDA till European Union Drugs Agency, EUDA.

– Då kommer vi bättre kunna varna för utvecklingen på drogmarknaden och hjälpa till med utbildning av yrkesverksamma för att bättre skydda personer som använder droger, säger Alexis Goosdeel.

Mer från Accent