ANDTS

Folkhälsomyndigheten: Så många liv skördar drogerna årligen

Folkhälsomyndighetens årliga ANDTS-uppföljning visar att en stor andel av dödsfall bland personer under 65 går att härleda till alkohol, narkotika eller tobak.

Bland personer under 65 som dog i förtid under 2022 hade en femtedel minst en dödsorsak som går att koppla till alkohol, narkotika eller tobak. Det skriver Folkhäslomyndigheten i ett pressmeddelande.

Uppföljningen på området alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) görs årligen på uppdrag av regeringen. Under torsdagen publicerades rapporten baserad på data från 2022. Det framgår också att vissa grupper är mer sårbara när det gäller skador och dödlighet relaterat till ANDTS. För personer med kort utbildning är dödligheten mellan tre och fem gånger högre än för de med lång utbildning.

Förebyggande arbete som syftar till att minska konsekvenserna av ANDTS-användning och som förbättrar hälsan i befolkningen, ger samtidigt samhällsekonomiska vinster, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Totalt handlar det om 2000 för tidiga dödsfall där dödsorsaken kunnat kopplas till alkohol, narkotika eller tobak. Nästan 900 kopplas till alkohol och drygt 800 till läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

Det framgår också att unga som använder substanser eller spelar om pengar löper större risk att skadas och använda fler substanser senare i livet.

– Vi ser att det behövs breda insatser med särskilt fokus på barn och unga, men även andra grupper som har stor risk att drabbas av ohälsa. Då kan insatserna göra störst skillnad och minska ojämlikheterna i hälsa i befolkningen, säger utredaren Eleonor Säfsten.

Rapportens syfte är att följa upp utvecklingen kring ANDTS-frågorna för att se om den förda politiken har effekt och uppnår sina mål.

Parallellt med Folkhälsomyndigheten gör även Socialstyrelsen en uppföljning av ANDTS-området med fokus på sjukvård. I årets rapport kan man se att personer som har ett skadligt substansbruk eller beroende mer sällan får tandvård. När de besöker tandvården är det ofta med akuta problem.

– Dessa personer har sämre munhälsa än andra, det vill säga att de har fler skadade och saknade tänder. De skulle alltså behöva tätare besök i tandvården och mer förebyggande tandvård än andra, men tvärtom får de mer sällan sina tänder undersökta, säger Peter Lundholm, sakkunnig tandläkare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ser också att personer med skadligt bruk oftare än andra får opioidläkemedel utskrivna av läkare och tandläkare.

– Det handlar om personer som i genomsnitt får mer än den dubbla rekommenderade dygnsdosen, många gånger under flera år, säger Matilda Hansson, projektledare för Socialstyrelsens uppföljning.

Mer från Accent