Covid 19

IOGT-NTO-rörelsen jobbar för att hålla verksamheten igång

IOGT-NTO-rörelsen anpassar verksamheten efter förändrade förutsättningar. "Det är viktigt att fortsätta hålla öppet," säger Linda Tjälldén, Junis.

IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare i Nacka, öster om Stockholm, gick i måndags över till distansundervisning för samtliga deltagare och pedagoger.

– Det är realtidsundervisning, deltagarna ska vara inloggade tillsammans med sin lärare. Hittills har det varit en mycket god närvaro på nätet. För de distanskurser som vi har sedan tidigare gäller att vi tar bort fysiska träffar som planerats i närtid. Då ges även fysiska träffar som realtidsundervisning på nätet, säger rektor Matts Kempinsky.

På IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg i Mölnlycke, utanför Göteborg, sker övergång till distansundervisning på torsdag den här veckan.

– Den kommer att se lite olika ut beroende på kurs. Vi är väl förberedda för att klara av detta på ett fullgott sätt för alla våra deltagare och ingen behöver oroa sig för sina studier. De blir bara på ett annat sätt, säger rektor Sören Eriksson.

Han säger också att undervisande personal kommer att finnas på plats de närmaste dagarna ”så att vi kollegialt kan stödja varandra på bästa sätt”.

– Internatet är våra deltagares hem och håller öppet som vanligt, även om alla naturligtvis uppmanas till att vara särskilt noga med hygienen och följa de rekommendationer som finns. Om smitta skulle utbryta har vi en plan för det också.

På Miljonlotteriet (som ägs av IOGT-NTO och vars avkastning är IOGT-NTO:s, Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, främsta intäktskälla) arbetar idag endast 15 av 48 anställda på plats på huvudkontoret i Mölnlycke.

– Vi behöver ha medarbetare på plats i lagret och cirka hälften i kundtjänsten. Vissa nyckelpersoner har isolerats från varandra och vi i ledningsgruppen sitter inte heller tillsammans och jobbar, säger vd Jonatan Hjort.

På Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, uppmanas anställda i likhet med IOGT-NTO:s anställda, att arbeta på distans i möjligaste mån.

– Verksamheten är igång, men vi har ställt in flera stora evenemang, säger Binaji Marouf, kommunikationschef på NBV.

Hon anser att det är viktigt att fortsätta med folkbildning, bland annat för att minska den sociala ensamheten som kommer när myndigheterna uppmanar folk att hålla sig hemma.

– Vi har en del distansverksamhet. Nu tittar vi på hur vi ska kunna sprida erfarenheten från dem som brukar jobba så till dem som inte är vana. Google och Microsoft har öppnat upp sina digitala verktyg och gjort dem avgiftsfria vilket kan vara till stor hjälp.

I IOGT-NTO pågår medlemsverksamhet lokalt i föreningar fortfarande, medan andra ställer in planerade aktiviteter. Bedömningarna görs utifrån rekommendationer från myndigheterna, och med hänsyn till aktivitetens karaktär, ålderssammansättning bland deltagarna, och situationen i sin helhet.

För Nykterhetsörelsens scoutförbund, NSF, är det som generalsekreterare Linn Ternefors konstaterar ”Inte ett så stort steg att justera verksamheten” till myndigheternas rekommendationer, då själva grundidén är att göra saker utomhus.

– Kårerna bedömer lokalt utifrån situationen vilka anpassningar som behövs, säger hon.

Dock kommer NSF framtidsträff som skulle varit i Skövde den 18 april att skjutas upp , scoutgalan i Karlstad 17-19 april ställs in, och även så vårfesten på Ransberg den 30 april till och med 3 maj.

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, välkomnar alla medlemmar som är friska att fortsatt delta i de aktiviteter som arrangeras. Dock uppmanas till solidaritet med äldre medlemmar och andra riskgrupper och att därför vara extra noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. UNF hänvisar också till att använda och mötas på digitala plattformar.

Barnorganisationen Junis jobbar på att hålla verksamheten igång utifrån myndigheternas riktlinjer och med hänsyn till berörda ledares och barns situation.

– Vi fortsätter göra Junisverksamhet i landet. Det är viktigt att fortsätta hålla öppet eftersom barn och unga behöver det vi erbjuder – nyktra och trygga mötesplatser. De behöver behålla sin vardag, coronatider eller ej, säger generalsekreterare Linda Tjälldén.

Mer från Accent