Covid 19

IOGT-NTO tillsätter särskild Coronagrupp

IOGT-NTO har tillsatt en särskild grupp som ska se över organisationens beredskap: "Inom IOGT-NTO har vi många äldre medlemmar och andra som av hälsoskäl tillhör de grupper som drabbas hårdast av smitta från Covid-19."

IOGT-NTO:s ledning har gått ut med ett uttalande där man uppmanar medlemmar, lokala föreningar och distrikt att noga följa Folkhälsomyndighetens råd kring spridning av coronaviruset Covid-19.

”Inom IOGT-NTO har vi många äldre medlemmar och andra som av hälsoskäl tillhör de grupper som drabbas hårdast av smitta från Covid-19,” skriver IOGT-NTO i uttalandet . Den som uppvisar symptom på infektion i luftvägarna uppmanas därför att avstå från sociala sammanhang där de riskerar att sprida smitta.

– Vi vill verkligen uppmana alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att hålla sig uppdaterade med vad vi kommunicerar ut från IOGT-NTO. Gör man det så kommer man att ha den senaste och bästa informationen, säger Kim Reenaas, generalsekreterare på IOGT-NTO.

Den förening som arrangerar evenemang eller möten bör tänka på att kommunicera till sina besökare vad som förväntas av dem för att minimera risken att sprida viruset.

Imorgon, fredag, träffas en utredningsgrupp med representanter från förbundsstyrelse, distrikt och kansli för att diskutera situationen kring Covid-19.

– Vi kommer prata om hur situationen ser ut i dagsläget, men också diskutera hur vi skapar en beredskap inför om läget förvärras, säger Kim Reenaas.

I rörelsens diskussionsgrupper på Facebook har flera frågat sig hur coronasmittan kan komma att påverka de stundande distriktsårsmötena.

– Det kan ju påverka på flera sätt. Dels så kan vi få förändrade rekommendationer angående samlingar och sammankomster och i så fall får vi ta ställning till det då. En annan sak är att människor kan känna allt mer oro och inte vilja delta i möten.

Även arrangemanget Socialt forum står för dörren i april.

– Där har jag ingen mer information än att vi kommer att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men i nuläget är det fortfarande planerat att äga rum.

För de som har möjlighet och önskan att genomföra digitala möten finns en guide tillgänglig på iogt.se.

Situationen kring spridningen av Covid-19 förändras dagligen och IOGT-NTO uppmanar alla att hålla sig uppdaterade om Folkhälsomyndighetens råd.

Mer från Accent