Covid 19

Corona: IOGT-NTO gör konsekvensanalys

IOGT-NTO:s beredskapsgrupp kommer att stämma av utvecklingen av coronasmittans spridning dagligen, och uppmanar nu anställda att arbeta hemifrån.

En beredskapsgrupp på kansliet ska stämma av läget två gånger om dagen. Uppdateringar kommer att publiceras internt till de anställda och vid behov kommuniceras ut på förbundets hemsida IOGT.se. IOGT-NTO avskaffar även karensdagen från och med måndag och sex månader framåt (Det vill säga fem månader längre än det beslut som regeringen tagit). Anställda uppmanas att jobba hemifrån i den mån det är möjligt.

Under fredagen hölls ett möte med representanter för distrikten. Det är fortfarande oklart om och hur coronasmittan kommer att påverka de stundande distriktsårsmötena. Frågan kommer att diskuteras på ordförandeforum nästkommande onsdag.


– Vi vet inte hur det här kommer utvecklas. Rekommendationerna kan skärpas, eller bli något som vi behöver leva med under en längre tid. Därför fokuserar vi nu mycket på att bevaka läget för att få grepp om hur det ser ut, säger generalsekreterare Kim Reenaas.

Även den vardagliga verksamheten påverkas, och flera planerade arrangemang har ställts in. Kim Reenaas framhåller att det samtidigt är viktigt att inte bidra till en ökad oro i samhället.

– För vissa arrangemang finns det andra saker som kan väga över och leda till att man ställer in. Man kan behöva ställa in på grund av för få deltagare eller för att man har för många deltagare från en riskgrupp. Men vi ska fortfarande försöka genomföra så mycket verksamhet som möjligt. Läget kan ändras snabbt och vi ska alla vara beredda på nya rekommendationer, säger hon.

Beredskapsgruppen kommer på söndag att skicka ut en enkät till distriktsordföranden, samt team- och avdelningschefer. Detta för att försöka bedöma vad konsekvenserna på sikt skulle bli med rådande, eller mer strikta, rekommendationer, och vad som händer om en stor del av personalen sjukskrivs.

Mer från Accent