Naloxon

Socialministern: Receptfritt naloxon på apotek innan sommaren

Läkemedelsverket har gett grönt ljus till ett företag som vill sälja naloxon som nässpray på svenska apotek.

Möjligheten att öka spridningen av naloxon har länge undersökts, men än så länge finns läkemedlet bara att tillgå inom sjukvården och via recept. Naloxon är ett läkemedel som snabbt kan häva opioidöverdoser och därmed rädda liv. I höstas gjorde Läkemedelsverket bedömningen att det skulle vara möjligt att börja sälja naloxon receptfritt på apoteket, det krävdes bara att ett läkemedelsbolag ansökte om att få göra det.

Nu har en sådan ansökan kommit och idag godkänts av Läkemedelsverket. Socialminister Jakob Forssmed säger under en pressträff på tisdagen att han räknar med att läkemedlet ska finnas tillgängligt på apoteken innan sommaren.

– Det här klommer rädda liv, det ökar tillgängligheten av naloxon väsentligt och är ett viktigt led i att minska narkotikarelaterade dödsfall, säger Jakob Forssmed.

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket är mer försiktig med att ge några uppgifter om när läkemedlet kommer finnas på svenska apotek men håller med om att det kommer ske inom kort.

– Sverige blir bland de första länderna i Europa att införa receptfri naloxon som nässpray. Tidigare har detta genomförts i Storbritannien och Frankrike, säger han.

Opioider står för en stor andel av narkotikadödligheten som enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror nyligen ökat igen för första gången på flera år. Att naloxon nu kommer säljas receptfritt ökar möjligheten för anhöriga eller andra privatpersoner att ha en beredskap för om man skulle träffa på en person som överdoserat opioider.

– Man kanske vill ha det hemma, arbetsplatsen eller i andra risksituationer. Det kan också komma till användning för brukare som inte är i kontakt med sjukvården, säger Jakob Forssmed.

Han betonar vikten av att både apotekspersonal och köpare ska få adekvat information om läkemedlet, hur det används och hur man känner igen en opioidöverdos. Innan försäljningen kan börja måste man därför se över hur nässprayen ska förpackas och utbilda apotekspersonal. Den som köper naloxon på apotek kommer att få information på plats och Socialstyrelsen håller just nu på att se över sitt informationsmaterial om naloxon.

Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen välkomnar dagens besked.

– I de flesta regioner finns idag naloxonprogram som förskriver naloxon och tillhandahåller utbildning. Där har förskrivningen ökat kraftigt de senaste åren, men den faktiska tillgängligheten kan variera beroende på bostadsort, säger hon.

Vilket företag det är som godkänts av Läkemedelsverket vill man ännu inte berätta.

– Men det finns ju inte jättemånga som tillverkar naloxon som nässpray, säger Jakob Forssmed menande till Accent.

Mer från Accent