Alkohol

Dansk kampanj ska få männen
att dricka mindre alkohol

Danska Sundhetsstyrelsen startar i dag en kampanj riktad till medelålders män. Avsikten är att de ska hålla sig friskare genom att dricka mindre.

Kampanjen riktar sig till män i åldern 45–65 med låg utbildning. Det är en grupp i Danmark som dricker mycket, och där många önskar dra ner på sin konsumtion. Budskapet är ”håll igen lite och håll lite längre.”

– En stor del av den danska befolkningen har redan tagit till sig riskgränserna för alkohol. Försäljningen av alkohol har minskat med en fjärdedel sedan 1996, och vi kan se en nedgång i konsumtionen för både kvinnor och män i alla åldersgrupper. Det är riktigt positivt, för alkohol är en bidragande orsak till en rad sjukdomar och många olyckor, både stora och små, säger Kit Broholm, specialkonsulent på Sundhetsstyrelesn.

Ungefär hälften av männen som dricker för mycket uppger att de vill minska sin konsumtion.

I en ny undersökning säger 57 procent av männen i åldern 45–65 år att de gärna vill följa rekommendationerna och hålla sig inom de rekommenderade gränserna på max 14 glas i veckan, även om de tror att det blir svårt.

Sundhetsstyrelsen genomför varje höst en kampanj mot alkohol. Målgrupp och tema varierar dock år från år.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer