Island

Isländska organisationer oroas över illegal alkoholhandel

De förebyggande organisationerna på Island har tröttnat på lagöverträdelserna och kräver att justitieministern stoppar den illegala e-handeln med alkohol.

Det isländska alkoholmonopolet har stora utmaningar. Nu har de förebyggande organisationerna tröttnat.

– Sammanlagt har vi gjort cirka 400 polisanmälningar mot olaglig försäljning och alkoholreklam, men polisen gör ingenting med dem, säger Aðelsteinn Gunnarsson, på IOGT Island.

Organisationerna är särskilt oroade över den illegala försäljningen av alkohol där e-handlare erbjuder hemleverans till konsumenter inom 30 minuter och på så sätt kringgår det statliga ÁTVR:s alkoholmonopol.

I mitten av mars uppvaktade därför representanter för IOGT, Föräldraföreningen mot alkoholreklam, Utbildning och prevention (en intressegrupp för förebyggande och hälsofrämjande insatser) samt Samlingsorganisationen för förebyggande organisationer, den isländska justitieministern, Guðrúna Hafsteinsdóttir, för att åstadkomma en förändring. Justitieministern hör till dem som vill ändra lagen och tillåta handeln. Något som organisationerna starkt motsätter sig med hänvisning till att statligt monopol och prispolitik är de åtgärder som forskningen visat är mest effektivt för att förebygga alkoholskador.

Så sent som i december 2023 bekräftade också justitieministern att handeln är illegal och riskerar att underminera folkhälsopolitiken och den nuvarande alkohollagstiftningen, som har utformats för att minimera alkoholrelaterade skador genom att begränsa tillgängligheten. Det skriver Nordan.
 
Árni Guðmundsson, ordförande i Föräldraföreningen mot alkoholreklam, har polisanmält sig själv för brott mot alkohollagstiftningen i början av året. Han hade då köpt en busslast öl på internet, vilket inte är tillåtet. Inget hände efter den anmälan heller.

– Jag har inte fått något svar från polisen, varken efter att jag lämnat in klagomålet eller när jag häromdagen försökte få svar på var ärendet ligger. Vi kommer att fortsätta vår kamp tills de illegala nätbutikerna stängs, säger han i en intervju med Vísir.

Han säger att de förebyggande organisationerna kräver svar, bland annat på vilket ansvar ministrarna har för att se till att lagen som reglerar alkoholförsäljning, och som bygger på folkhälsa och socialt ansvar, följs.
 
– Även om ministern önskar en förändring försvinner inte den nuvarande lagen. Ministrar kan ställas till svars både för vad de gör och inte gör. Och de har en skyldighet att se till att gällande lagar efterlevs, säger Árni Guðmundsson.
 
Under påskhelgen har de uteblivna åtgärderna mot handeln kunnat märkas då hemleveranser av alkohol gått att få fram till midnatt, något som strider mot Islands alkoholmonopol. Organisationerna kräver därför ett möte med Alltingets konstitutions- och kontrollkommitté.
 

Mer från Accent