Seminarieserie

WHO diskuterar alkoholmonopol

Hur får man ett detaljhandelsmonopol på alkohol att fungera? IOGT-NTO är inbjuden av WHO för att diskutera frågan.

Monopol på detaljhandel med alkohol fungerar för att förebygga skador. Det har forskningen gång på gång visat. Världshälsoorganisationen, WHO, tar också upp monopol som ett av de verktyg de rekommenderar sina medlemsländer att använda. Men att införa monopol är inte lätt. Det är inte ens enkelt att behålla de som finns, de är under ständig attack.

Den 18 oktober arrangerar WHO, i samarbete med Eurocare, ett webbinarium för att försöka reda ut vad som krävs för att få detaljhandelsmonopol att fungera. En av de medverkande är Irma Kilim, drogpoltisk chef på IOGT-NTO.

– Jag är inbjuden som representant för det svenska civilsamhället och för att ge vår syn på monopolet, säger hon.

Blev du förvånad över att WHO anordnar seminarium om monopol?

– Nej, inte direkt. De ser monopol som ett effektivt verktyg, och har med det bland de verktyg de rekommenderar för en effektiv alkoholpolitik. Jag tror att de ser seminariet som ett sätt att inspirera andra länder. 

Vad krävs för att kunna införa eller behålla monopol på alkohol?

– Jag tänker att det kräver både folkligt och politiskt stöd. Sverige förstår att det har effekt och bidrar till att minska skadeverkningar både på individer och samhället. 

Huvudtalare vid seminariet är Robin Room, professor vid Centre for Alcohol Policy Research, La Trobe University i Australien. Han kommer att tala om vad alkoholmonopol är för något, var de finns, och hur de fungerar. Därefter kommer Fredrik Woods, representant för de nordiska alkoholmonopolen och till vardags är tillsynschef på Systembolaget, att redogöra för erfarenheterna från Norden.

Tim Stockwell, alkoholforskare och professor emeritus, kommer att berätta om erfarenheter från Kanada, och likheter och skillnader jämfört med de nordiska monopolen. Juha Mikkonen, chef för Finnish Association for Substance Abuse Prevention, och Irma Kilim redogör för sina erfarenheter från Finland respektive Sverige.

Seminariet ingår i WHO:s Less Alcohol Webinar Series, som syftar till att få i gång globala samtal om samtida politiska frågor som är avgörande för att minska alkoholkonsumtionen. I serien vill WHO uppmärksamma vad de anser vara ”blinda fläckar” på det politiska området. Genom att lyfta frågor som inte tidigare belysts i någon större omfattning hoppas WHO att genomförandet av den nya globala alkoholhandlingsplanen för 2022–2030 underlättas.

Mer från Accent