Ungas drickande

Unga danskar dricker mer – och mår sämre

Drickandet ökar och välmåendet minskar bland danska ungdomar visar ny rapport.

Ensamhet, självskadebeteende och aggressivitet har ökat stort under den senaste femårsperioden. Samtidigt har alkoholkonsumtionen bland danska ungdomar ökat markant.

I en rapport från Centret för rusmedelsforskning på Århus Universitet presenterar forskare nya rön om danska ungdomars välbefinnande och deras användning av rusmedel. De senaste åren har flertalet studier visat att danska ungdomar mår allt sämre, och även denna studie bekräftar de resultaten.

Studien genomfördes i tre nationella stickprovsundersökningar under 2014, 2015 och 2019, med totalt 8 000 svarande. Parametrarna som forskarna använt för att mäta välbefinnande är inriktade på det psykologiska perspektivet; graden av ensamhet, depression, ångest, självmordstankar, självskadande beteende och ätstörningar.

Ungdomar som upplever ”en del, till stor, ensamhet” senaste månaden har stigit från 13,5 procent till 16,2 procent. Det motsvarar en ökning från omkring 110 000 till 132 000 unga, av totalt 810 000 danska ungdomar.

Andelen ungdomar som uppger att de självskadat den senaste månaden ökade från 1,9 till 4 procent.

Fler unga rapporterade ”svåra internaliserade problem” 2019 jämfört med 2015. Med ”svårt” menar forskarna att man har minst tre olika slags problem samtidigt; exempelvis ensamhet, depression, självmordstankar, den senaste månaden.

Idag räknar man med att totalt 9 procent av de danska ungdomarna har svåra internaliserade problem, vilket motsvarar cirka 78 000 danska ungdomar. Framförallt unga kvinnor mår sämre: drygt 12 procent har svåra internaliserade problem, jämfört med 6 procent av männen.

Medan unga kvinnor har mer svåra problem än män, har män betydligt mer utåtriktade problem än kvinnor – att man exempelvis vänder sin aggressivitet utåt snarare än inåt. Externa problem är mycket nära relaterade till en problematisk konsumtion av rusmedel, skriver forskarna i rapporten.

Samtidigt ser forskarna att andelen ungdomar som dricker alkohol varje vecka har ökat markant, från 20 procent under 2014, till 25 procent 2019. Särskilt män har ökat sin konsumtion. Men även 15-18 åringar dricker mer i Danmark.

Undersökningarna visar att 35 500 unga hade druckit så mycket att de hade minnesluckor under 2019, och ungefär lika många hade druckit så mycket att de skadat sig.

För danska gymnasieungdomar ses en betydande ökning från 2 till 5,5 procent för de som anses ha en tydligt problematisk alkoholkonsumtion.

Mer från Accent