Danmark

Dansk rapport: Åldersgräns för alkohol måste höjas

Unga danskar hör till dem som dricker mest i Europa. Nu vill Rådet för hälso- och sjukdomsförebyggande att åldersgränsen för inköp höjs till 18 år.

Barn och ungdomar i Danmark börjar dricka senare och dricker generellt mindre alkohol än de gjorde för 20 år sedan  – men när unga börjar på gymnasiet ökar drickandet markant, visar en ny rapport från Rådet för hälso- och sjukdomsförebyggande i Danmark.

De menar att siffror visar att den tidigare positiva trenden med minskande konsumtion av alkohol bland unga i landet har stannat av, och nu kan man återigen se en viss ökning i alkoholkonsumtionen, särskilt bland 15-åriga pojkar.

Därför har det danska hälsorådet sammanfattat orsakerna till att ungdomar konsumerar så mycket alkohol och hur man ska förebygga det. Alkoholkonsumtionen bland barn och ungdomar i Danmark är bland den högsta i hela Europa, vilket Accent uppmärksammade i ett reportage 2018. Det kan bland annat bero på att åldersgränsen för inköp av alkohol i detaljhandeln endast är 15 år.

I rapporten konstaterar de att det är väldokumenterat att länder som har en hög åldersgräns för alkoholdrickande och där alkoholpriserna är höga, har betydligt färre barn och ungdomar som dricker alkohol.

För att ta steg i rätt riktning och komma till rätta med drickandet bland unga i Danmark, listas i rapporten ett antal åtgärder:

1. En högre åldersgräns, 18 år, för alkoholförsäljning.

2. Ett faktiskt verkställande av den åldersgränsen för försäljning av alkohol.

3. Utarbetande av en gemensam nationell alkoholpolitik som tar en helhetsgrepp på utvecklingen av alkoholkulturen, genom en uppsättning gemensamma riktlinjer för interventioner och mål.

Dessutom fastslås i rapporten att landet behöver en bredare diskussion där man engagerar föräldrar, beslutsfattare, skollärare och ungdomar för att klargöra hur man kan förändra den danska alkoholkulturen och ge plats åt ungdomar som dricker lite eller inget alls.

”Vi måste göra det möjligt för ungdomar att undvika alkohol utan att det påverkar deras sociala liv och relationsbyggande aktiviteter. I detta sammanhang spelar gymnasieskolorna en viktig roll för att skapa en lämplig ram”, skriver de i rapporten.

Mer från Accent