Rapport

Alkoholen dödar danskar i förtid

Alkoholkonsumtion är en av de främsta orsakerna till förtidiga dödsfall i Danmark. Det visar en rapport från danska Sundhetsstyrelsen.

Rökning, alkohol och stillasittande är de viktigaste faktorerna när man tittat på tidiga dödsfall i Danmark. Studien har behandlat tolv riskfaktorer som kopplas samman med tidig dödlighet, sjukfrånvaro och sjukhusvistelse.

– ­När vi tittar på faktorer som begränsar danskarnas hälsa så träder de här tre faktorerna markant fram, säger Jett Jul Bruun vid danska Sundhetsstyrelsen.

Alkoholkonsumtion över rekommenderade mängder står enligt rapporten för ungefär 2 900 dödsfall årligen i Danmark.

Rökning är dock den största orsaken till att Danskar dör i förtid med runt 13 600 tidiga dödsfall årligen. Fysisk inaktivitet står för ungefär 6 000 tidiga dödsfall. En liknande undersökning som gjordes 2006 visade på att samma tre faktorer var de mest betydelsefulla.

Mer från Accent