Alkoholpolitik

Danmark i en klass för sig

Danmark är det land i Europa där flest unga dricker sig berusade ofta. Grannen i söder ligger också i topp när det gäller hur lättillgänglig alkoholen är.

– Danmark är i en klass för sig när det gäller ungas drickande, säger Peter Konow, chef för Alkohol og samfund (Alkohol och samhälle) i Danmark.

Han bläddrar i en lunta med statistik från Världshälsoorganisationen, WHO, och pekar på ett stapeldiagram som visar ungas alkoholvanor. I Danmark dricker nästan en tredjedel av unga tjejer och killar, 15–25 år, sig berusade minst en gång i månaden. Inget annat land i Europa kommer ens i närheten. Bland tvåan Österrikes unga ligger siffran på drygt 20 procent. Genomsnittet i Europa ligger på 13 procent och i Sverige på ungefär 7 procent.

De unga danskar som inte dricker alls ökar dock, om än långsamt och från en låg nivå. Gruppen elever på de teoretiska gymnasieutbildningarna som inte dricker alls har vuxit under ett antal år, och omfattar nu ungefär 11 procent av de unga. På de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är motsvarande siffra drygt 19 procent.

– I Danmark har alkohol aldrig varit billigare och aldrig lättare att få tag i än nu, säger Peter Konow.

Det har aldrig varit billigare och lättare att få tag i alkohol i Danmark än nu.

En undersökning gjord av Alkohol og samfund visar att alkoholpriserna bara ökat hälften så mycket som priserna på andra varor under de 15 senaste åren. Alkoholhaltiga drycker har alltså relativt sett blivit billigare.

– Samtidigt har lagen gällande alkoholförsäljning i butik blivit liberalare. Butiker får sälja alkohol 24 timmar om dygnet. Alkohol säljs också på fler ställen nu än tidigare.

Peter Konow. Foto: Alkohol & Samfund

Peter Konow bläddrar fram ett annat diagram från WHO, som visar att Danmark har näst minst alkoholförebyggande arbete i Europa.

– Därför arbetar vi med att göra problemen synliga – så att man kan se bristerna i det förebyggande arbetet, säger han.

Han påminner om att det inte fanns några åldersgränser alls för alkoholinköp ända tills för några år sedan. Nu går åldersgränsen vid 16 år för inköp av öl och vin som har en alkoholhalt som ligger under 16 procent. För starkare drycker är åldersgränsen 18 år. Den senare gränsen gäller även för alkoholservering på restauranger och barer.

Alkohol og samfund startades 2012 och har en handfull anställda i Köpenhamn. Organisationen uppstod ur en rad frivilligorganisationer, som arbetat för en förnuftigare alkoholpolitik. Organisationen har ett hundratal stödmedlemmar. Socialstyrelsens bidrag på 5 miljoner kronor (6,5 miljoner svenska kronor) täcker ungefär hälften av kostnaderna.

– Vårt fokus är att problematisera situationen i Danmark. Vi har rådgivning via telefon och vår hemsida. Våra kampanjer har fått stor uppmärksamhet i medierna, men vi vill bli ännu mer kända ute i landet, säger Peter Konow.

Alkohol og samfund går ut tillsammans med unga och kontrollerar om åldersgränserna följs i butikerna. I rika Gentofte kommun strax norr om Köpenhamn bröt två av tre butiker mot lagen och sålde alkohol till personer under 16 år. Det förekom också butiksförsäljning till 13-åringar.

– Resultatet använder vi för att lägga press på detaljhandeln och på politikerna. Reglerna som gäller ska följas, så är det inte i dag.

I Danmark har vi mer regler för smör än för alkohol.

De butiker som inte följer åldersgränserna får anmärkningar. Vid upprepade förseelser kan det bli fråga om böter, men hittills har det aldrig hänt att sådana utdelats.

Alkoholreklamen följer ett liknande mönster. Den får till exempel inte rikta sig till personer under 25 år. Det är heller inte tillåtet att ge sken av att människor blir vackrare, starkare eller mer populära av alkohol. Förra året inkom sex anmälningar om reklam som inte var i linje med reglerna. Fem av anmälningarna kom från Alkohol og samfund.

– I Danmark har vi mer regler för smör än för alkohol, kommenterar Peter Konow.

För elever som ska börja på gymnasiet arrangeras fester där många super sig redlöst berusade, kanske för första gången. På en del håll arrangeras festerna av eleverna själva, på andra håll är det diskoteksägare som står bakom. Arrangemangen kallas ofta privata, vilket gör att det är tillåtet att servera alkohol till 15-åringar. Förra hösten drev Alkohol og samfund en kampanj för att skolrektorerna skulle ta ett större ansvar för dessa fester. Men de flesta rektorerna ville inte befatta sig med arrangemangen. Inför årets fester däremot hade ett stort antal rektorer upprättat regler för festerna och bestämt att de skulle vara alkoholfria.

Kampanjerna har varit lyckade, tycker Peter Konow. Resultaten har fått stort genomslag i media. Till de påtagliga resultaten av Alkohol og samfunds arbete hör ett välfungerande samarbete med den danska läkarföreningen

Mer från Accent