Trafik

Svenskarna allt mer ok med att köra bil efter ett glas

Bara 69 procent av svenskarna svarar att det är helt fel att sätta sig bakom ratten efter att ha druckit ett glas öl eller vin.

Systembolagets undersökning Alkoholindex har genomförts årligen sedan 2010 och visar att inställningen till att köra bil efter att man druckit alkohol blivit mer avslappnad med tiden. 2010 svarade 88 procent att det är helt fel att köra efter efter ett glas öl eller vin, idag är samma siffra 69 procent. De som tvärt emot svarar att det är rätt att köra efter ett glas har ökat från 3 till 5 procent.

– Att dricka alkohol och sedan sätta sig bakom ratten är en farlig kombination. Att det bara är knappt sju av tio svenskar som tycker att det är helt fel att köra bil efter att ha druckit alkohol är oroande, säger Mojtaba Ghodsi, vd för IQ i ett pressmeddelande.

Det är främst bland yngre som inställningen till att köra bil trots man druckit är som mest avslappnad. Av respondenterna under 29 år i undersökningen var det bara 59 procent som tyckte att det var helt fel, och bland män i samma ålderskategori var det bara 53 procent.

– Vi vet att unga är mer riskbenägna, och att konsekvenstänkandet är fullt utvecklat först i 25-årsåldern. Därför är det extra bekymmersamt att just unga verkar se mindre allvarligt på att dricka alkohol och köra bil, säger Mojtaba Ghodsi.

Det finns också stora skillnader över landet. I Stockholm svarar bara 62 procent att det är helt fel att köra bil efter att man druckit, medan samma siffra i Norrbotten är 81 procent.

Mer från Accent