Alkoholskador

Oroande trenden: Amerikanska kvinnor dricker allt mer

Kvinnors alkoholskador kan snart vara ikapp männens.

Nya siffror från den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC visar på en oroande trend: den alkoholrelaterade dödligheten bland kvinnor har ökat kraftigt under de senaste åren. Det rapporterar CBS News.

Traditionellt har alltid amerikanska män legat på högre nivåer av alkoholkonsumtion och -dödlighet. Men den ordningen håller på att förändras och 2040 skulle kvinnor kunna stå för hälften av kostnaderna för alkoholrelaterade leversjukdomar. Det rör sig om kostnader på hela 66 miljarder dollar och det oroar den styrande administrationen. Nästa år ska nya kostråd utfärdas för amerikanerna och alkohol kan komma att bli en tongivande fråga.

Kvinnornas alkoholkonsumtion har ökat under 50 år och det finns de som kopplar samman utvecklingen med att många amerikanska kvinnor idag har en egen karriär och att det även betyder att de skjuter upp barnafödandet, vilket tidigare har varit en begränsande faktor. Under senare år har även alkoholindustrin riktat in sin marknadsföring på kvinnor i allt större utsträckning.

Även i Sverige minskar skillnaderna i alkoholkonsumtion mellan män och kvinnor, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Så sent som 2019 skattades männens alkoholkonsumtion, mätt i ren alkohol, vara dubbelt så stor som kvinnornas men skillnaden brukade vara ännu större. Svenska kvinnors alkoholkonsumtion ökade framförallt under 60- och 70-talen.

Mer från Accent