Alkoholcatering

Louise Erixons beslut om alkoholcatering får allvarlig kritik

Sölvesborgs kommunalråd Louise Erixon, SD, gav cateringfirmor lov att leverera alkohol hem till kunder. IOGT-NTO:s distriktsordförande JO-anmälde, vilket gav resultat.

I maj beslutade Louise Erixon, Sverigedemokraterna, kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg, att bevilja en ansökan om tillstånd att leverera alkohol, tillsammans med mat, hem till kunder. 

– Hon tog beslutet själv, som ett delegationsbeslut. Det var aldrig uppe i någon nämnd eller så. Hon ansåg att hon hade rätt att göra så, säger Per Bengtsson, distriktsordförande IOGT-NTO Syd.

Den åsikten delade inte Per Bengtsson. Han reagerade starkt på händelsen och skrev en debattartikel i Sydöstran. Där påpekar han att beslutet bryter mot lagen, och att såväl Länsstyrelsen som Folkhälsomyndigheten uttalat sig i frågan. 

Han skriver: ”I alkohollagens förarbeten står det uttryckligen att ”Vid catering måste, på samma sätt som gäller vid all annan form av servering av alkoholdrycker till slutna sällskap eller till allmänheten, serveringspersonal eller i vart fall serveringsansvarig person finnas närvarande under serveringstiden”. Bestämmelsen finns till för att inte göra catering till ett kryphål för hemleverans och detaljhandel med alkohol.”

Han undrar också om det egentliga syftet är att utmana den svenska alkoholpolitiken och skräder inte orden:

”Kan det vara så att SD och Louise Eriksson egentligen vill ha en annan alkoholpolitik – är det därför de cyniskt utnyttjar pandemin för att opportunistiskt utmana svensk alkohollag? Borde inte all fokus i detta läge ligga på att minska trycket på akuten och pandemins effekter på barn i familjer med alkoholproblem? Det är inte läge att förvandla Sveriges kommuner till alkoholliberala lekstugor.”

Per Bengtsson beslutade sig också för att JO-anmäla Louise Erixons agerande. 

– Jag fick svar från JO att de höll med om att det fanns saker som borde utredas närmare, och att de uppdragit åt länsstyrelsen att göra det.

Resultatet blev att länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Sölvesborgs kommun för att ”Kommunstyrelsen tillåter att tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig inte behöver vara på plats under hela den tid servering pågår vid catering. Detta strider mot alkohollagens regler i 8 kap. 18 §”

– Det är en sådan seger som man bara får en gång i livet, säger Per Bengtsson.

Vad resten av kommunens politiker tycker vet han inte.

– Ingen har sagt något som kommit till min kännedom, inte ens oppositionen. Det är lite märkligt, säger han. 

Senast den 7 september 2021 ska kommunstyrelsen redovisa på vilket sätt de åtgärdat bristerna. Accent har sökt Louise Erixon för en kommentar.

Mer från Accent