Alkoholcatering

Sölvesborg struntar i kritik mot alkoholcatering

Länsstyrelsens kritik mot Sölvesborgs alkoholcatering gav inget resultat. "Skandal", säger anmälaren Per Bengtsson.

Sölvesborgs kommun har inkommit med svar på den allvarliga kritik som Länsstyrelsen riktat mot deras tolkning av alkohollagen. Kommunen anser att Länsstyrelsen har fel och att kritiken inte ger dem anledning att ändra sitt beslut att låta restaurangerna leverera alkohol hem till kunder.

– I princip skiter de i vad Länsstyrelsen säger. Jag tycker det är ynkligt. Särskilt när man företräder ett parti som skriker om lag och ordning och sedan struntar de själva i att följa lagen. Det är hyckleri, säger Per Bengtsson, ordförande i IOGT-NTO:s distrikt Syd, som JO-anmälde kommunen.

I sitt svar skriver kommunstyrelsens ordförande, Sverigedemokraten Louise Erixon:

”Med förvåning konstaterar kommunen att länsstyrelsen bedömer att kommunens beslut skulle kunna ses som tillåtelse för tillståndshavarna att bedriva detaljhandel av alkohol och en sänkning av åldern för att köpa alkohol. En sådan tolkning visar på ett lågt förtroende för kommunens cateringtillståndshavare och serveringsansvariga samt bristande kunskap kring det allmännas konsumtions- och beteendemönster. Detaljhandel med alkohol innebär penningtransaktion och överlämnande av produkt, typ Systembolaget.”

Det spelar dock inte någon roll vilket förtroende Länsstyrelsen har för tillståndshavare och serveringsansvarig. De kommer inte att vara på plats när alkoholen dricks, och kan därför omöjligt ha kontroll, hur kompetenta och ansvarstagande de än är. Dessutom kommer alkohol att överlämnas och en penningtransaktion att ske, förr eller senare. Precis som Louise Erixon skriver är det detaljhandel.

Länsstyrelsens kan inte göra något mer i frågan.

– Som lagstiftningen ser ut idag kan vi inte göra något mer. Det verktyg vi har är att rikta allvarlig kritik, vi har inga fler, Johanna Duhlaku, funktionschef social hållbarhet på Länsstyrelsen i Blekinge.

Per Bengtsson anser att lagstiftningen måste ändras så att Länsstyrelsen får fler verktyg.

– Man måste ju ändra på detta. Det är skandal att inte Länsstyrelsen kan göra något. De, eller rättsväsendet, borde ha möjlighet att utdöma kraftigt vite. Och följer man inte beslutet skulle det vitesbeloppet höjas ytterligare, säger han. 

Han påpekar att sverigedemokratiskt styrda kommuner inte är de enda som tolkar lagen som de vill.

– I Karlshamns kommun, där Socialdemokraterna styr, hade man en korvvagn som serverade alkohol. De fick tillstånd för att de satt upp ett staket runt, men flyttbara serveringsställen får inte servera starksprit, säger Per Bengtsson.

Han är ändå mer orolig för situationen i Sölvesborg.

– Politikerna där tar inte problemet med alkohol och narkotika på allvar. Det förekommer ingen förebyggande verksamhet alls. De sätter upp kameror och anställer ordningsvakter, men på så vis flyttar de bara runt problemet.

IOGT-NTO:s dåvarande förbundsjurist Håkan Kjellsson ingick i utredningen som tog fram förslaget till ny alkohollag 2009. Han förutsåg problemet och skrev i ett särskilt yttrande i slutbetänkandet En ny alkohollag, SOU 2009:22, att det behövs mer verksamma instrument och att staten måste ha rätt att överklaga kommuners beslut i tillståndsärenden. Eftersom tilltron till lagstiftningen annars riskerar att undermineras.

– Det är en lucka i lagstiftningen att länsstyrelsen sitter helt utan verktyg. Det är en stor brist att den som har till uppgift att granska verksamheten inte har möjlighet att överklaga, säger han till Accent.

Mer från Accent