Forskning

Kvinnor och män hanterar alkoholproblem olika

Män har fokus på arbetet och kvinnor på känslor visar en ny studie.

I studien har Edemilson de Campos, professor vid EACH-USP, fått möjlighet att sitta med vid AA-möten (Anonyma alkoholister) i São Paulo, möten enbart för kvinnor. Han har både intervjuat kvinnorna och noterat vad de sagt under mötena. Det rapporterar News Medical.

– AA-möten bara för kvinnor är vanligt i USA, men inte i Brasilien. Enkönade möten uppmuntras inte av AA eftersom de anser att alkoholism drabbar män och kvinnor på samma sätt.

– Men de kvinnor jag intervjuade höll inte med. De berättade att de kände sig rädda i möten med blandade kön. Några hade också blivit trakasserade och utsatta för sexistiska skämt, säger han i ett pressmeddelande.

Alkoholbrukssyndrom diagnostiseras med ett frågeformulär. Kriterierna är desamma för män och kvinnor, men Edemilson de Campos fann i sin studie att upplevelsen av såväl sjukdomen som behandlingen påverkas av könstillhörighet.

– I motsats till AA fann vi att kvinnor behöver en trygg plats att uttrycka sin smärta och ta hand om sin sårade själ, säger han.

Gruppen som ingick i Edemilson de Campos studie bestod av ett 15-tal kvinnor som möttes varje vecka. Några hade nyligen börjat gå på möten medan andra deltagit i mer än 30 år. Majoriteten kom från hushåll med låga inkomster och låg utbildningsnivå. Några av kvinnorna var gifta med män som också gick på AA-möten.

Forskarna hade redan tidigare studerat blandade AA-grupper.

– Vi märkte att männens vittnesmål fokuserade på arbetsrelationer och andra opersonliga aspekter av livet, medan deltagarna i möten för enbart kvinnor främst talade om känslor och sitt inre liv. Därför är sådana viktiga att erbjuda. De kan erbjuda en trygg plats där man kan uttrycka sig själv och återfå sin värdighet.

Han menar också att samhället ofta har överseende med fäder som försummar sina barn, men är oförsonligt mot kvinnor som ses som dåliga mammor. 

– Känslan att alkoholismen kan ha hindrat dem från att leva upp till vad samhället förväntar sig av dem vilar tungt på kvinnornas axlar, säger han.

Mer från Accent