Ungas drickande

Alkohol ökar hälsorisker för utbytesstudenter

Hög alkoholkonsumtion, ofta i form av dryckeslekar där många hetsas att dricka stora mängder alkohol, är ett återkommande fenomen bland svenska utbytesstudenter.

Det gäller särskilt studenter som nyligen börjat studera. Men studenter använder även alkohol för att hantera den stress som studierna medför.

Varje år reser 24 000 unga svenskar utomlands för att bli utbytesstudenter. Men kunskaperna om deras hälsa, alkoholvanor, och sexuella riskbeteenden har varit begränsad.  Därför fick en forskargrupp vid Linnéuniversitetet i uppdrag att i enkätform intervjua 114 blivande utbytesstudenter och 451 studenter som valt att inte åka på utbytesresa (campusstudenter) om deras vanor. Resultatet av studien visar på vissa skillnader:

Kanske inte helt överraskande visade sig utbytesstudenternas riskbeteende innan avfärd ha betydelse även för riskbeteendet även under utlandsvistelsen.

Utbytesstudenter skattade sin mentala hälsa som bättre än campusstudenternas, både före och efter utlandsvistelsen. De uppgav sig dricka alkohol oftare under utlandsvistelsen än hemma i Sverige. De tar också sexuella risker i större utsträckning än campusstudenter.

Forskarna menar att eftersom utbytesstudenter befinner sig i en främmande miljö med begränsade kunskaper om traditioner och kultur, och med mindre stöd från familj och vänner i Sverige, kan hög alkoholkonsumtion och ett sexuellt riskbeteende vara förenat med ännu högre risker. Förebyggande interventioner med fokus på att göra utbytesstudenter medvetna om hur ett riskbeteende kan påverka deras hälsa kan därför behövas.

Mer från Accent