Covid 19

Islands unga dricker mindre

Unga islänningar har minskat sitt drickande under pandemin. Men har samtidigt fler depressiva symptom.

En isländsk studie har undersökt hur unga, 13–18 år, har påverkats av pandemin. Man har bland annat tittat på depressiva symtom, rökning och alkoholanvändning. Resultaten har jämförts med tidigare enkäter som genomförts 2016 och 2018.

Forskarna noterar att unga uppvisar fler depressiva symtom och sämre mental hälsa jämfört med tidigare enkäter. Framför allt tyder svaren på att flickor och unga i åldern 16– 8 drabbats värst. Detta skulle kunna förklaras med att unga i gymnasieålder fått undervisning hemifrån under pandemin medan de yngre kunnat fortsätta gå till skolan.

Samtidigt minskade drickandet och rökandet, både av vanliga cigaretter och e-cigaretter, i gruppen 15 –18 år. Forskarna tror att det beror på att unga varit mer isolerade under pandemin, vilket kan ha skyddat dem från alkohol och cigaretter. Alkoholkonsumtionen följer en nedåtgående trend sedan 2016, men skillnaden mellan 2018 och 2020 är större än förväntat.

Mer från Accent