Gårdsförsäljning

IOGT-NTO om regeringens förslag: ”Djupt problematiskt”

IOGT-NTO:s förbundsordförande Lucas Nilsson litar inte på ministrarnas påståenden att förslaget inte kommer att bryta mot EU-rätten.

Lucas Nilsson är i full rörelse när Accent når honom under onsdagsmorgonen, strax efter regeringens pressträff om gårdsförsäljning av alkohol. Han har redan genomfört intervju med SVT och Sveriges Radio och är nu på väg till Stockholm för att göra mer pressarbete.

– Det är mycket problematiskt att regeringen prioriterar alkoholindustrins intressen före folkhälsan. Det går inte att kombinera gårdsförsäljning av alkohol med Systembolagets alkoholmonopol, vilket är ett dokumenterat effektivt sätt att begränsa alkoholskadorna, säger han.

Men han är inte särskilt förvånad över att dagens förslag i så stor utsträckning följer utredningens slutsatser.

– Det som är anmärkningsvärt är att man går vidare med det här trots att ett antal remissinstanser, juridiska experter, WHO och socialdepartementets egna läckta analys visar att det inte är förenligt med EU-rätten.

Detaljerna kring exempelvis mängden alkohol som en producent får tillverka för att omfattas av gårdsförsäljning är för honom inte så relevanta i sammanhanget.

– Det viktiga är inte antalet liter vin här utan att gårdsförsäljningen hotar alkoholmonopolet.

Ministrarnas försäkringar om att förslaget är noga genomarbetat för att inte bryta mot EU-rätten och därmed bevara monopolet ger han inte mycket för.

– Man har inte gjort något för att adressera de invändningar som remissinstaner och experter kommit med, i förslaget som man nu lägger fram. Det är märkligt att uttala sig med sån tvärsäkerhet, rent av oärligt. De borde veta att EU-domstolen bestämmer om de går vidare med det här. Det finns inga garantier för vilket utfall det skulle få.

Lucas Nilsson tycker att politikerna helt tappat perspektiven i frågan om gårdsförsäljning av alkohol.

– Det är djupt problematiskt att perspektiven är så skeva. Vi har en vara, alkohol, som orsakar 100 miljarder i kostander för samhället, som gör att människor dör och barn far illa. I andra vågskålen så är det lite mysigt att köpa med sig en flaska vin när man besöker en vingård en gång per år.

Nu gäller det att göra oväsen kring frågan, menar han.

– Våra medlemmar måste höra av sig till sina politiker,, främst de i regeringspartierna, och säga att vi vill ha en bättre alkoholpolitik, inte en sämre politik som leder till att fler far illa.

Tror du det här betyder att vi kommer ha gårdsförsäljning av alkohol i Sverige om ett år?

– Jag hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga, jag hoppas man inser vilket vågspel man spelar och landar på rätt sida av historien. Men då krävs att många röster höjs och berättar att vi vill ha en politik som skyddar människor och inte går industrins ärenden.

Mer från Accent