Gårdsförsäljning

Regeringen lägger förslag om gårdsförsäljning

Inga begränsningar i volymprocent eller krav på egen produktion av råvaror – regeringens förslag följer i stora drag utredarens slutsatser.

Det var en till synes lättad socialminister Jakob Forrsmed som idag presenterade hur regeringens förslag på gårdsförsäljning av alkohol kommer att se ut. Förslaget kommer att läggas fram formellt i juli och följer i stora drag den senaste gårdsförsäljningsutrednings slutsatser.

– Utredningens förslag är att försäljningen ska ske i samband med ett betalt besök, på så vis rör det sig inte om detaljhandel utan besöksnäring, säger Jakob Forssmed under pressträffen.

Han bedömer att cirka 600 bryggerier, vingårdar och destillerier kommer att omfattas av gårdsförsäljning i den form som nu föreslås. Producenterna behöver inte producera sina egna råvaror, men vintillverkare behöver odla sina egna druvor.

– I grunden handlar det om att kunna köpa med sig några flaskor från ett i övrigt givande besök. Det ska vara en tydlig skillnad på försäljningen på Systembolaget och gårdsförsäljningen.

Gårdsförsäljning kommer att tillåtas mellan klockan 10 och 20. Det föreslås ingen begränsning i vilka typer av drycker som får säljas. Ministrarna påpekade vid flera tillfällen att försäljningen ska präglas av småskalighet och hantverksmässighet.

Företagen som ska bedriva gårdsförsäljning får som mest producera 75 000 liter spritdrycker, 400 000 liter jästa drycker upp till 10 volymprocent alkohol och 200 000 liter jästa drycker över 10 volymprocent alkohol. Varje besökare tillåts köpa 0,7 liter sprit samt 3 liter vardera av vin, starköl och andra jästa drycker.

Statsminister Ulf Kristersson närvarade också på pressträffen där förslaget presenterades och menade att man med respekt för EU-rätten nu vill ”sätta ner foten” och genomföra gårdsförsäljning av alkohol i Sverige.

– Vi genomför nu en av de många reformer som vi har i vår regeringsförklaring, både att genomföra gårdsförsäljning och värna Systembolagets ställning. Det här är en frihetsreform, och en reform för företagande och besöksnäring, som ger småskaliga producenter en lite bättre möjlighet att ta emot människor och tjäna pengar på det sysslar med, säger Ulf Kristersson.

En stor farhåga kring gårdsförsäljning är att det skulle kunna leda till att EU-domstolen bedömer att Sverige inte längre uppfyller kraven för att få bevara sitt statliga alkoholmonopol – en risk som inte verkar bekymra statsministern.

– Vi vill göra rätt, men inte mer än rätt. Vi har ofta implementerat EU-direktiv hårdare än andra länder. Vi vill också värna svenska intressen i detta på ett sätt som är kompatibelt med EU-rätten. Det måste vara slut med att Sverige är för försiktiga när det gäller sånt som vi tycker är viktigt.

– Vi har arbetat igenom detta noga och det är vår bedömning att det här kommer vara möjligt. Men sen inträder kommisionsgranskningen då vi går i dialog med dem om detta, säger Jakob Forssmed.

Liberalernas gruppledare Lina Nordquist berättade att förhoppningen är att gårdsförsäljningen ska vara på plats nästa vår. Hon berättade också om flera försiktighetsåtgärder som införs i samband med gårdsförsäljningen.

– Det är ett faktum att alkohol medför både fysiska och psykiska hälsorisker. Försäljarna ska informera om risker och skadeverkningar som Systembolaget gör idag. Det kommer finnas krav på egen kontroll för att försäkra att man gör rätt.

En försiktighetsåtgärd är också att maxproduktionen ligger lite lägre än utredarens förslag när det gäller svagare typer av jästa drycker, främst öl och cider, vilket regeringen bedömer som nödvändigt för att gårdsförsäljningen inte ska gå emot EU-rätten.

– Vägen framåt är att förslaget beslutas av regeringen i juli, för att sedan granskas i EU-kommissionen och övriga EU-länmder för att se att det inte strider mot den fria rörligheten av varor och tjänster. Om allt sen går som vi hoppas och tror vi gårdsförsäljning blir verklighet under första halvåret 2025.

Arbetet med förslaget har kantats av kritik mot Jakob Forssmed efter att uppgifter om förslagets utformning läckt ut till media. Enligt dessa uppgifter skulle gårdsförsäljning bara bli aktuellt för drycker med mindre än 15 volymprocent alkohol och för producenter som själva framställer råvarorna till sina produkter. I praktiken hade detta inneburit att väldigt få aktörer hade kunnat införa gårdsförsäljning vilket de övriga partierna i Tidösamarbetet vänt sig emot. Jakob Forssmed har vid flera tillfällen pressats på besked om förslaget från andra Tidöpolitiker och Centerpartiet har även sträckt ut en hand i förhoppning om att rösta igenom ett mer omfattande förslag om gårdsförsäljning.

Mer detaljer om hur förslaget ser ut kommer att offentliggöras när den formella lagrådsremissen lämnas in.

Mer från Accent